Korespondencja prywatna

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Adamski R., Briefe des Kardinals Melchior von Diepenbrock an Christoph von Schmid, ASKG 4(1939), s. 279-285
 • Gottschalk Joseph, Eine Entdeckung: 800 Briefe von Professor Reinkens über schlesische Verhältnisse aus den Jahren 1850 bis 1873, ASKG 38 (1980), s. 239-246.
 • Jedin Hubert, Briefe des Breslauer Alumnatsrektors Joseph Sauer an seinen Schulfreund Augustin Theiner im Rom (1839-1851), ASKG 30 (1972), s. 157-170.
 • Jedin Hubert, Von Sedlnitzky zu Diepenbrock. Briefe von Ignaz Ritter an Augustin Theiner von 1841-bis 1847, ASKG Bd. 29 (1971), s. 173-204, [m.in. problem wyboru nowego biskupa].
 • Joseph Wittig-Briefe. Herausgegeben, mit Anmerkungen und eine Nachwort versehen von Joachim Köhler, ASKG 37 (1979), s. 65-106.
 • Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, wyd. i opr. J. Myszor i J. Konieczny, Katowice 2003.
 • Korespondencja z Ameryki w prasie polskiej na Śląsku (1868-1900), wybór i opr. Danuta Piątkowska, wstęp: Andrzej Brożek, Wrocław 1980.
 • Kowalczyk Halina, Listy ks. Emila Szramka do ks. Jana Kudery z lat 1913-1937, SSHT 23/24 (1990-91), s. 285-313.
 • Kowalczyk Halina, Pawliczek Józef, Wykaz listów pasterskich ks. bp. Herberta Bednorza, SSHT 22 (1989), s. 55-62.
 • Listy Augusta Weltzla do Vincenta Praska 1875-1897, wybór, przekł. i opr. Ryszard Kincel, Racibórz 1999, [dot. proboszcza z Raciborza].
 • Listy ks. Augustyna Weltzla do prof. Josefa Zukala, przekł. i opr. Ryszard Kincel, Zeszyty Raciborskie „Strzecha” 6 (1997), s. 107-112.
 • Listy obozowe księdza Emila Szramka [tłum. Janusz Wycisło], [w:] Victor-quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 19-38.
 • Myszor Jerzy, Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850 - 1861. (Komentarz i edycja tekstów), ŚSHT 19/20 (1986-87), s. 269-299.
 • Myszor Jerzy, Listy ks. Józefa Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen - Gusen i Dachau (1940-1942). Edycja tekstów źródłowych i komentarz, SSHT 25/26 (1992-93), s. 355-376.
 • Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Emil Szramek - proces beatyfikacyjny Męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych, SSHT 30 (1997), s. 249-271.
 • Samulski Robert, Briefe schlesischer Priester von 1732-1956 in der Handschriften-Abteilung der Universitätsbibliothek Münster/Westf., ASKG 26 (1968), s. 335-351.
 • Schiel Hubert, Max Sdralek, der Begründer der Breslauer Kirchengeschichtsschule, in Bannkreis von Xaver Kraus, Teil 1, ASKG 35 (1977), s. 239-284, Teil 2. Mit einem Anhang: Kraus Bibliographie 1957-1977, ASKG, 36 (1978), s. 159-204, [korespondencja Sdralek-Kraus].
 • Wolny Reinhold, Briefe des Fürstbischofs Melchior von Diepenbrock an Fürst Felix Lichnowskiz, AKSG 56 (1998), s. 149-172.
Źródła