Wizytacje kanoniczne

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wyd., opr. i wstępem opatrzył ks. Maksymilian Wojtas, Katowice 1938.
 • Dola Kazimierz, Najstarszy zachowany protokół wizytacyjny kościoła kolegialnego i kapituły św. Krzyża w Opolu z 1653 r., STHSO 12 (1987), s. 223-246.
 • Dola Kazimierz, Relacje o stanie archiprezbiteratu otmuchowskiego w 1736 i 1737 roku, STHSO 13 (1992), s. 270-276.
 • Jungnitz Joseph, [wyd.], Visitationsberichte der Diözese Breslau. Erster Band: Archidiakonat Breslau, Zweiter Band: Archidiakonat Oppeln; Dritter Band: Archidiakonat Glogau, Vierter Band: Archidiakonat Liegnitz, hrsg. von..., Breslau 1902- 1908.
 • Kopiec Jan, Regesty listów biskupa Franciszka Ludwika Neuburga do Rzymu z lat 1683-1731 w zbiorze „Lettere" w Archiwum Watykańskim, STHSO 12 (1987), s. 247-256.
 • Kopiec Jan, Relacje biskupów wrocławskich ,,ad limina” z XVII i XVIII wieku, NPrz. 68 (1987), s. 93-133.
 • Kopiec Jan, Wartość źródłowa wrocławskich relacji „ad limina” oraz procesów informacyjnych, Sobótka, 2001 nr 4 s. 453-458.
 • Maroń Franciszek [wyd.], Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598 r., SSHT 5 (1972), s. 263-274; Protokoły wizytacyjne z 1611 r. SSHT 6 (1973), s. 317-331; Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. -Protokoły wizytacyjne z 1619 r. SSHT 7 (1974), s. 311-348; Protokoły wizytacyjne z 1657 r. SSHT 8 (1975), s. 293-314; Protokoły wizytacyjne z 1665 r. SSHT 9 (1976), s. 275-310; Protokoły wizytacyjne z 1720 r., SSHT 10 (1977), s. 285-315.
 • Protokoły powizytacyjne archiprezbiteratu żmigrodzkiego i Sycowskiego z 1617 roku, wyd. J. Pater, Wrocław 1990.
 • Protokoły wizytacyjne dekanatu bytomskiego z lat 1792-1793, wyd. J. Pater (Źródła Dziejowe, pod red. M. Górnego, t. 26), Poznań–Wrocław 2003.
 • Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717). Dekanaty: cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski, [ed.] Idzi Panic, tłum. B. Banot-Sowa, I. Panic, Cieszyn 1994.
 • Strand Alfred, Relatio Status Ecclesiae Wratislaviensis 1883: Ein Bericht von Fürstbischof Robert Herzog über den Stand seiner Diözese an den Papst, ASKG 28 (1970), s. 183-215.


Źródła