Kościół na Śląsku a Stolica Apostolska

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Drabina Jan, Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II, SSHT 5 (1972), s. 131-150.
 • Drabina Jan, Kontakty Wrocławia z Piusem II i kurią Rzymską w latach 1458-1464, Kwartalnik Historyczny 1976, nr 3, s. 513-530.
 • Drabina Jan, Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517, Wrocław 1981, [rec.] Solicki Stanisław, Sobótka 1982, nr 1, s. 112-114.
 • Drabina Jan, Kontakty Wrocławia ze Stolicą Apostolską w dobie panowania Jagiellonów na Śląsku (1490-1526), Sobótka 1976, nr 1, s. 1-25.
 • Drabina Jan, Korespondencja Wrocławskiej Rady Miejskiej, Kapituły Katedralnej i miejscowych biskupów ze Stolicą Apostolską w latach 1500-1521, Colloquium Salutis 6 (1974), s. 115-151.
 • Drabina Jan, Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479, SSHT 6 (1973), s. 257-276.
 • Drabina Jan, Misja dyplomatyczna kardynała Marka Barbo w Polsce i jego działalność na Śląsku w latach 1472-1475, Colloquium Salutis 7 (1975), s. 125-144.
 • Drabina Jan, Prokuratorzy miasta Wrocławia na papieskim dworze w drugiej połowie XV wieku, Sobótka 1977, nr 3, s. 289-305.
 • Drabina Jan, Stanowisko papieży w kwestii wrocławskiego biskupstwa w XV wieku, Colloquium Salutis 8 (1976), s. 97-115.
 • Falęcki Tomasz, Nuncjatura Apostolska w Monachium wobec plebiscytu górnośląskiego, [w:] Nie tylko o Korfantym. Jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle najnowszych badań, red. Z. Kapała, Bytom 2000, s. 100-113.
 • Falęcki Tomasz, Stolica Apostolska a problem ewentualnego zbliżenia polsko –niemieckiego w 1920 r., [w:] Pamięć o powstaniach śląskich czy i komu potrzebna? red. Z. Kapała i W. Lesiuk, Bytom 2001, s. 136-154.
 • Galos Adam, Między Berlinem a Watykanem. Działalność dyplomatyczna kardynała Koppa, Sobótka 1976, nr 2, s. 335-342.
 • Jedin Hubert, Die Beschickung des Konzils von Trient durch die Bischöfe von Breslau, ASKG 1 (1936), s. 60-74.
 • Kopiec Jan, Diecezja wrocławska w relacjach swych biskupów „ad limina” w XVII i XVIII w., Sobótka 1984, nr 4, s. 599-605.
 • Kopiec Jan, Pszczyna na trasie nuncjusza papieskiego w Polsce w 1705r., [w:] Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002, s. 224-230.
 • Kopiec Jan, Śląski epizod w dziejach nuncjatury polskiej w czasach Augusta II (1705-1709), Sobótka 1992, nr 1-2, s. 331-36.
 • Markgraf H., Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447, Sonderdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd 27 (1893), s. 356-403, [Anhang von W. Schulte].
 • Maydorn Bernhard, Die Beziehungen der Päpste zu Schlesien im 13 Jahrhundert, Breslau 1882.
 • Myszor Jerzy, Kościół na Górnym Śląsku a Stolica Apostolska w latach 1919-1925, [w:] Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 320-334.
 • Strnad Alfred A., Die Breslauer Bürgerschaft und das Königstum Georg Podebrads, ZfO 14 (1965), s. 401, [Śląsk a papiestwo w XV w.].
 • Waszkiewicz Zofia, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980, [bp S. Adamski, kard. A. Hlond, kard. A. Bertram].
 • Wilk Stanisław, Der Vatikan, die Regierung und die Kirche in Polen in den Jahren 1945-1948, [w:] Schriftenreihe des Instituts für Vergleichende Staat-Kirche-Forschung, [...], Berlin 1995, s. 28-37, [organizacja Kościoła na Ziemiach Zachodnich].
 • Wilk Stanisław, Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola w procesie kształtowania się państwa polskiego, [w:] Powrót Polski na mapę Europy, red. Cz. Bloch, Z. Zieliński, Lublin 1995, s. 331-367.

Władze centralne, prawo