Prawo partykularne

Z e-ncyklopedia
  • Orzechowski Kazimierz, Materiały do dziejów urzędników, funkcjonariuszy i służby na Śląsku w ostatnich latach XVII w., Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, No 516, Prawo XCI, Wrocław 1990, s. 52-76. [dot. m.in. księstw biskupich]
  • Sobański Remigiusz, Diecezja a wymagania nowego kodeksu. Uwagi o prawodawstwie (archi)diecezji katowickiej 1983-1993, SSHT 27/28:1994-95, s. 25-46.
  • Sobański Remigiusz, Drozd Alojzy, Źródła poznania katowickiego prawa diecezjalnego, SSHT 7:1974, s. 25-28.
  • Sobański Remigiusz, Prawo partykularne diecezji katowickiej (1922-1971), SSHT 7:1974, s. 29-142.
  • Urban Wincenty, Ks. Marcin Pełka - śląski kanonista, Prawo Kanoniczne 13: 1971, nr 1-2, s. 325-329.


Władze centralne, prawo