Biskupi

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biskupi, ogólnie

 • Bergerhausen Hanns -Wolfgang, Das Verhältnis des preußischen Staates zu den Breslauer Bischöfen 1740 – 1795, ASKG 53 (1996), s. 169-190.
 • Bretschneider Paul, Breslauer Bischöfe in deutschen Reimen des Mittelalters, ASKG 5 (1940), s. 50-60.
 • Christiani Hanns J., Die Breslauer Bischofswahl von 1841 in ihrem Verlaufe und ihren nächsten Auswirkungen, Eisleben 1930.
 • Hoffmann Hermann, Die Breslauer Bischofswahlen in preussischer Zeit, Breslau 1941.
 • Jungnitz Josef, Die Breslauer Bischofswahlen 1682/83, ZVGSchl 35 (1901), s. 245-257.
 • Jungnitz Josef, Die Breslauer Weihbischöfe, Breslau 1914.
 • Kastner Karl, Breslauer Bischöfe, Breslau 1929.
 • Kopiec Jan, Świadomość urzędu biskupiego we wrocławskich relacjach „ad limina”, Sobótka 1993, nr 2-3, s. 159-165.
 • Lec Zdzisław, Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła, Saeculum Christianum 1995 nr 1, s. 211-220.
 • Prokop Krzysztof R., Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła opolskiego (na tle święceń biskupich Episkopatu Polski), STHSO 24 (2004), s. 339 – 359. [diecezja opolska, biskupi]
 • Prokop Krzysztof, Sukcesja święceń biskupich pasterzy kościoła katowickiego (1925/1926-2005/2006), SSHT 39 (2006), z. 2, s. 391-411. [diecezja katowicka, biskupi].
 • Sabisch Alfred, Die Bischöfe von Breslau und die Reformation in Schlesien, Münster 1975.

Biskupi, biograficznie

 • Ruffert Bernard, Wie ein Bischof in Neisse einzog, Oberschlesien 11 (1912), s. 308-322.
 • Adamski Stanisław, Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego, [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 79-112, [druk mps z 1949 r.]
 • Dziurok Adam, Biskup Stanisław Adamski w materiałach SB, SSHT 39 (2006), z. 2, s. 429-437.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Zofia Kossak o katowickich biskupach: Arkadiuszu Lisieckim i Stanisławie Adamskim, SSHT 36 (2000), z. 1, s. 252-257.
 • Grajewski Andrzej, Prymas Wyszyński wobec wygnania śląskich biskupów, [w:] Śląsk w okresie posługi prymasa Stefana Wyszyńskiego. Materiały posesyjne, Katowice 2001, s. 61-72.
 • Grajewski Andrzej, Społeczno-polityczne uwarunkowania posługi Biskupa Stanisława Adamskiego po 1945 roku, [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 37-48.
 • Grajewski Andrzej, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002, [wygnanie biskupów katowickich w 1952 r.].
 • Myszor Jerzy, Sylwetka polityczna biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1945-1952, SSHT 27/28 (1994-95), s. 113-138.
 • Kopiec Jan, Biskup A. Adamiuk -ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim, NPrz. 93 (2000), s. 363-377.
 • Sitek Alojzy, Śp. biskup Antoni Adamiuk, 1913-2000, Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 2000, nr 3, s. 138-153.
 • Kliesch Gottfried, Baltasar von Promnitz, Schlesier 6, s. 28-37, [biogram].
 • Sabisch Alfred, Zur Geschichte des Breslauer Bischofs Balthasar v. Promnitz, Herkunft und Studiengang, KSKG 2 (1937), s. 101-116.
 • Engelbert Kurt, Adolf Kardinal Bertram, Fürstbischof von Breslau, ASKG 7 (1949), s. 7-38.
 • Koch Maria Elisabeth, Adolf Kardinal Bertram als Kirchenpolitiker im Dritten Reich, ASKG 47/48 (1989/90), s. 37-116.
 • Köhler Joachim, Adolph Kardinal Bertram (1859-1945) im Kreuzfeuer der Kritik, ASKG 40 (1982), s. 247-262.
 • Leugers-Scherzberg Antonia, Die Wahl Adolf Bertrams zum Fürstbischof von Breslau im Jahr 1914. Ein Schritt zur Entpolitisierung des Bischofsamtes in Preußen, ASKG 47/48 (1989-90).
 • Marschall Werner, Adolf Kardinal Bertram als Fürstbischof und der Erzbischof von Breslau 1914-1945, [w:] Adolf Kardinal Bertram sein Leben und Wirken auf dem Hintergrund der Geschichte seiner Zeit, Teil. I. Beiträge, hrsg. von B. Stasiewski, Köln Weimar Wien 1992.
 • Marschall Werner, Adolf Kardinal Bertram, Schlesier 6, s. 165-173.
 • Scharf- Wredne Thomas, Dr. Adolf Bertram: Bibliothekar und Archivar in Hildesheim, ASKG 63 (2005), s. 93-103. [Adolf Bertram]
 • Volk Ludwig, Adolf Kardinal Bertram (1859-1945), [w:] Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20. Jahrhunderte, hrsg. von R. Morsey, Mainz 1973, s. 274-286.
 • Myszor Jerzy, Życie i działalność ks. bpa Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny, SSHT 22 (1989), s. 15-21.
 • Wijata Adam, Działalność ustawodawcza biskupa Herberta Bednorza, Katowice 1994, mps Biblioteka WTl UŚ.
 • Reinkens Johannes, Melchior von Diepenbrock, Leipzig 1881.
 • [Förster Heinrich], Cardinal und Fürstbischof Melchior von Diepenbrock, von seinem Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle, Breslau 1859.
 • Dersch Wilhelm, Kardinal Friedrich von Hessen, Schlesier 3, s. 70-78, [biogram].
 • Bacht Heinrich, Die Tragödie einer Freundschaft. Fürstbischof Henrich Förster und Prefessor Joseph Hubert Reinkens, Köln-Wien 1985, Böhlau.
 • Engelbert Kurt, Beiträge zur Biographie des Breslauer Fürstbischofs Heinrich Förster (1853-1881), ASKG 7 (1949), s. 147-188.
 • Franz Adolf, Dr Heinrich Förster. Fürstbischof von Breslau. Ein Lebensbild [...], Neisse 1875.
 • Swastek Józef, Arcybiskup Henryk Foerster jako wrocławski ordynariusz (w latach 1853-1881), [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk, J. Pater, Wrocław 1986, s. 305-318.
 • Kopiec Jan, Biskup Henryk Grzondziel (1897-1968), [w:] Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, red. K. Matwijowski, Wrocław 1992 s. 145-151
 • Sabisch Alfred, Dr. Heinrich Grzondziel, gestorben 1968 als Weihbischof des Ordinariates Oppeln, ASKG 33 (1975), s. 189-204.
 • Raina Peter, Sprawa Obsadzenia metropolii wrocławskiej 1974-1976: eskapady władz PRL, Pelplin 2003; abp Henryk Gulbinowicz]
 • Hlond August, GN 1948, nr 45, s. 361, [numer poświęcony Augustowi Hlondowi po jego śmierci].
 • Flipiak B., Niektóre wiadomości o Kardynale Prymasie Auguście Hlondzie z czasów wojny 1939-1945 według zapisków jego kapelana …, [w:] Sacrum Poloniae Millennium, vol. XI, Roma 1965, s. 479-491.
 • Szwarcenberg-Czerny K., Jak Niemcy uwięzili kardynała prymasa Hlonda, „Tygodnik Powszechny” 23 X 1949.
 • Wilk Stanisław, Losy wojenne kard. Augusta Hlonda, Więź 1980, nr 10, s. 95-110.
 • Wilk Stanisław, Z tułaczych szlaków prymasa Augusta Hlonda, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21 : 1974, s. 4, s. 67-83.
 • Wilk Stanisław, Prymas Polski August kardynał Hlond w latach II wojny światowej, [w:] Prymas Polski Kardynał August Hlond. Bogu i Ojczyźnie, red. J. M. Olbert, Gdańsk 2004, s. 61-73.
 • Bozowski S., Kardynał Hlond we Francji, ZP(?) 14 (1202) 6 IV 1980, s. 28.
 • Sobczak J., Niemcy wobec Prymasa Augusta Hlonda w okresie II wojny światowej, Przegląd Zachodni (Poznań), 1980, z. 1, s. 135-145.
 • Bernardet E., Na tułaczce. Wyjątki z Kroniki Opactwa Hautecombe z roku 1944, drukowane po uwolnieniu Francji, Tygodnik Katolicki, 7 XI 1948, nr 3(43) , s. 350.
 • Jak Niemcy uwięzili Kardynała Prymasa Hlonda?, Acta Hlondiana. Materiały do życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski 1881-1948. Zebrał ks. Stanisław Kosiński, Ląd nad Wartą 1966-1991, T. VI -7, s. 262-270.
 • Kosiński S.., Wokół wojennych losów kard. A. Hlonda, Duszpasterz Polski Zagranicą, 25/1 1974, s. 42-57.
 • Serafin Franciszek, Kardynał August Hlond -prymas Polski i mąż stanu, [w:] Prymas Polski August Kardynał Hlond, red. P. Wieczorek, Katowice 1992, s. 31-44.
 • Wysocka Alicja, Zaczęło się w Archikatedrze, GN 26 I 1992, nr 4, [ o inauguracji procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie]
 • Schulte Wilhelm, Bischof Jaroslaw und die Schenkung des Neisser Landes, Oberschlesien 4 (1905), s. 229-264; s. 301-327; 398-420; 527-542; 617-632.
 • Hoffmann Hermann, Johann Heinrich Graf von Frankenberg, Schlesier 4, s. 191-196, [biskup wrocławski +1806].
 • Mikołajec Józef, Pasterz: działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976). Studium historyczno-pastoralne, Opole 1992.
 • Paulinyi Oskar, Johann V. Turzo Bischof von Breslau, Schlesier 4, s. 1-6.
 • Troska Ferdinand, Die Bewerbung des Markgrafen Johann Albrecht von Brandenburg um den Breslauer Bischofsisitz im Jahre 1520 und 1521, ZVGSchl 29 (1895), s. 1-34.
 • Ćwięczek Ginter, Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski, Warszawa 1973.
 • Lec Zdzisław, Biskup Marcin Gerstmann (8 III 1527- 23 V 1585). Życie i działalność, Sobótka 2001, nr 4, s. 459-468. [biografie, kontrreformacja]
 • [Śp. Bp Józef Kurpas 19 V 1992] materiały po śmierci, WA 1992, nr 5 s. 200-208.
 • Engelbert Kurt, Der Breslauer Bischof Kaspar von Logau (1562-1574) und sein Domkapitel, ASKG 7 (1949), s. 61-125.
 • Engelbert Kurt, Erzherzog Karl von Österreich, Schlesier 5, s. 41-50.
 • Morsey Rudolf, Georg Kardinal Kopp (1837-1914), [w:] Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20. Jahrhunderte, hrsg. von R. Morsey, Mainz 1973, s. 13-28.
 • Neubach Helmut, Die geheime Mission des schlesischen Grafen Franz von Ballestren in Rom 1886. Ein Beitrag zur Biographie des Breslauer Bischofs Georg Kopp, ASKG 58 (2000), s. 279-319. [diecezja wrocławska]
 • Hirschfeld Michael, Die Auseinandersetzungen um die Kardinalserhebung des Breslauer Fürstbischofs Georg Kopp 1891 bis 1893 im Spiegel staatlicher und neuer vatikanischer Quellen, ASKG 63 (2005), s. 75-92. [stosunki Kościół- państwo, Georg Kopp]
 • Pater Józef, Władze PRL wobec ordynariusza wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka w latach 1956-1974, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 119-143.
 • Solski Tadeusz, Bolesław Kardinal Kominek (1903-1974). Ein Schlesier im Dienste der deutsch-polnischen versöhnung, ASKG 60 (2002), s. 139-157. [Bolesław Kominek]
 • Stróżyna Katarzyna, Ordynariusz wrocławski kardynał Bolesław Kominek w materiałach aparatu bezpieczeństwa, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 141- 156.
 • Jaworska Kazimiera, Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 89-104.
 • Pater Józef, Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 105 – 114.
 • Trąba Mariusz, Doświadczenia śląskie w działalności biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny, SSHT 35 (2002), z. 1, s. 104-136.
 • Staniszewski Benedykt, Ksiądz infułat Kazimierz Lagosz jako rządca archidiecezji wrocławskiej 1951-1956, Wrocław 2000.
 • Strnad Alfred A., Wahl und Informativprozeß Erherzog Leopold Wilhelms von Österreich, Fürstbischof von Breslau (1656-1662), ASKG 26 (1968), s. 153-190.
 • Cetwiński Marek, Biskup wrocławski Magnus: amplifikacja i metafora jako sposoby narracji dziejopisarskiej, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 53-65.
 • Fijałek Jan, Przeszłość Nankera biskupa krakowskiego (1320-1 X 1326) a następnie wrocławskiego (10 IV 1341), [Lwów 1916].
 • Marschall Werner, Rudolf von Rudesheim, Schlesier 6, s. 9-18.
 • Dola Kazimierz, Ksiądz biskup Gerhard Karl Schaffran – życie i posługa w Kościele, STHSO 22 (2002), s. 187 – 196.
 • Laslowski Ernst, Sebastian von Rostock, Schlesier 3, s. 65-70, [biogram].
 • Gottschalk Joseph, Briefe an den resignierten Fürstbischof von Breslau Leopold Sedlnitzky, KSKG 2 (1937), 185-206.
 • Gottschalk Joseph, Übertritt, Tod und Grabstätte des ehemaligen Fürstbischof Graf Leopold von Sedlnitzky, KSKG 5 (1940), s. 206-213.
 • Lother Helmut, Leopold Graf Sedlnitzky, Schlesier 4, s. 339-347.
 • Olszar Henryk, Biskup Franciszek Ksawery Śniegoń (1809-1891), WD 1991, nr 7, s. 244-246.
 • Sobotta Erich, Studie zur theologischen Entwicklung des Grafen Sedlnitzky nach seiner Resignation, Jahrbuch des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte, Bd 26 (1936) Hf 2, s. 147-154.
 • Urban Wincenty, Leopold hr. Sedlnicki -książę biskup wrocławski w latach 1836-1840 na tle dziejów Kościoła na Śląsku w pierwszej połowie XIX w., Warszawa 1955.
 • Kopiec Jan, Biskup Wacław Wycisk (1912-1984), Prawo Kanoniczne 1985 nr 3-4, s. 274-279.


Władze centralne, prawo