Klon Alojzy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klon Alojzy (1929-2009), proboszcz parafii św. Antoniego w Rybniku

KlonAlojzy.jpg

Urodził się 28 listopada 1929 w Pszowie jako dziesiąte dziecko górnika Józefa i Franciszki z d. Nowak. Do szkoły podstawowej w Pszowie uczęszczał w latach 1936-1944. Od 1945 roku uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1949 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 lutego 1954 bp Franciszek Jop, wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej, udzielił mu w kaplicy seminaryjnej święceń diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1954 z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Dla upamiętnienia obchodzonego wtedy Roku Maryjnego święcenia odbyły się w kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich.

W sierpniu 1954 roku objął zastępstwo w rodzinnej parafii w Pszowie. Następnie pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Józefa w Załężu. W 1957 roku został katechetą w Tarnowskich Górach. Był tam też kapelanem szpitalnym, a od 19 października 1960 wikariuszem w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. 7 sierpnia 1961 zostało mu powierzone stanowisko ojca duchownego w Śląskim Seminarium Duchownym Oddział w Tarnowskich Górach. Już przedtem był spowiednikiem przebywających tam alumnów. W roku akademickim 1962/1963 odbył studia w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W latach 1963-1969 był rekolekcjonistą w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach, a od 1969 roku proboszczem parafii Niepokalanego Serca Maryi w tejże miejscowości. Kolejną jego placówką proboszczowską była parafia św. Jerzego w Rydułtowach (lata 1970-1975). Postarał się tam o odnowienie wnętrza kościoła zgodnie z wymogami soborowymi. Stamtąd został skierowany do parafii św. Antoniego w Rybniku, której przewodził w latach 1975-1998. W stanie wojennym zorganizował pomoc internowanym, uwięzionym, zwolnionym z pracy i ich rodzinom. Parafia przygotowywała posiłki dla ubogich. Nawiązana została także współpraca między zespołami charytatywnymi z Mazamet we Francji a parafią św. Antoniego w Rybniku. Przyjaciele z Mazamet przysyłali wiele lekarstw do apteki, która funkcjonowała w domu parafialnym parafii św. Antoniego. Staraniem ks. Klona kościół parafialny został odnowiony i otrzymał nowy wystrój. W 1993 roku kościołowi został nadany tytuł bazyliki mniejszej. Wybudowano też dom parafialny.

Przez dwie kadencje, począwszy od 1978 roku, pełnił urząd dziekana dekanatu rybnickiego. W 1979 roku zmieniono jego nazwę na dekanat Rybnik-Centrum. Ks. Klonowi zostały również powierzone funkcje diecezjalne. W latach 1971-1986 był diecezjalnym duszpasterzem gospodyń i pracownic na probostwach. Ponadto pozostawał diecezjalnym duszpasterzem mężczyzn. Do jego zadań należało m.in. prowadzenie Godziny Różańcowej w czasie pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Przez dwie kadencje należał do Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej.

W ramach I Synodu Diecezji Katowickiej był członkiem Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego – Podkomisja Kaznodziejska – oraz przewodniczącym Synodalnego Zespołu Studyjnego ds. życia eucharystycznego mężczyzn. 17 maja 1974 prowadził VIII synodalną sesję informacyjną. Wyrazem uznania dla jego kapłańskiej posługi były nominacje na kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Katowickiej (1982) oraz na kapelana Jego Świątobliwości (1994).

W 1998 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na probostwie parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Został mianowany kapelanem w Miejskim Domu Pomocy Społecznej i opiekunem Dzieła Przyjaciół Prywatnej Szkoły Sióstr Urszulanek. Powierzone mu też zostało odprawianie Mszy św. dla mniejszości niemieckiej w Rybniku. Zmarł 6 marca 2009 w Rybniku i tam też został pochowany.

Bibliografia

J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2009, nr 3, s. 136-137; D. Zimoń, Homilia podczas pogrzebu księdza prałata Alojzego Klona, WA 2009, nr 3, s. 125-127, L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 78.