Długajczyk Zygmunt

Z e-ncyklopedia

Długajczyk Zygmunt (1943-2006), kanonik, proboszcz parafii Bożego Narodzenia w Halembie

DlugajczykZygmunt.jpg

Urodził się 20 czerwca 1943 w Kosztowach w rodzinie Emanuela i Agnieszki z d. Malcharek. Ojciec zginął w 1944 roku na froncie we Włoszech. W latach 1957-1961 był uczniem w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. W 1961 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967.

W czasie wakacji pełnił posługę duszpasterską w Dziećkowicach, a następnie Gorzycach. Był wikariuszem w parafiach: św. Michała Archanioła w Suchej Górze (od 2 września 1967), a następnie w MB Różańcowej w Halembie (od 30 sierpnia 1971). 5 grudnia 1973 biskup katowicki powierzył mu zadanie prowadzenia budowy kościoła i stworzenia nowej placówki duszpasterskiej - parafii Bożego Narodzenia na osiedlu w Halembie. 24 września 1980 został tam zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Był wicedziekanem, a następnie dziekanem (przez dwie kadencje) dekanatu Kochłowice. Był spowiednikiem alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (od 3 września 1988) oraz asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Halembie (od 19 listopada 1997). Należał do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. 13 kwietnia 1995 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, a 18 grudnia 2003 kanonikiem gremialnym. Zmarł 28 sierpnia 2006 w Halembie. Tam też został pochowany.

Bibliografia

W. Skworc, Budownictwo kościołów, s. 119, 164; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2006, nr 7-8, s. 408-409; Jeszcze przed chwilą tu byli, GN 2006, nr 44, (dodatek katowicki) s. 9.