Parafia Bożego Narodzenia w Halembie

Z e-ncyklopedia
Halemba boze narodzenie wnetrze.jpg

Parafia Bożego Narodzenia w Halembie jest stosunkowo młodą parafią w archidiecezji katowickiej. Ustanowiona została 29 maja 1980. Do tego czasu parafią macierzystą dla dwudziestu pięciu tysięcy parafian całej Halemby był kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Halembie. W tym czasie odprawiano w nim każdej niedzieli 12 Mszy św. Kościół był przepełniony do granic możliwości, a wielu parafian z konieczności uczestniczyło we Mszy św. na zewnątrz kościoła.

Budowa nowego kościoła dla rozrastającego się osiedla w Halembie stała się sprawą nadrzędną dla ks. Józefa Garusa i jego następcy ks. Alojzego Brzeziny. Ich starania napotykały na wiele trudności ze strony ówczesnych władz. Wreszcie w maju 1972 roku wyrażono zgodę na budowę nowego kościoła.

Kilkakrotnie zmieniano lokalizację budowy kościoła. Ostatecznie projektowany obiekt sakralny usytuowano na końcu ulicy Leśnej na osiedlu Halemba II. W lipcu 1976 roku rozpoczęto budowę probostwa, domu katechetycznego i kaplicy. Równocześnie prowadzono prace przy wznoszeniu kościoła. W Wigilię świąt Bożego Narodzenia 1978 roku poświęcono kaplicę nabożeństw codziennych i została w niej odprawiona pierwsza Msza św. W maju 1980 roku bp Herbert Bednorz erygował nową parafię Bożego Narodzenia w Halembie II, a we wrześniu 1980 roku mianował ks. Zygmunta Długajczyka jej pierwszym proboszczem. Poświęcenie kościoła zostało zaplanowane na 20 grudnia 1981, a 13 grudnia 1981 wprowadzono w Polsce stan wojenny. Mimo licznych przeszkód, mimo silnego mrozu i czołgów stacjonujących w pobliżu kościoła, kościół został poświęcony.

Ks. Zygmunt Długajczyk został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii. W czasie swego krótkiego istnienia z parafii wyszły 22 powołania kapłańskie i 4 siostry zakonne. W 1993 roku udzielono w parafii święceń diakonatu 21 klerykom katowickiego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, a 26 sierpnia 1994 święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji Czeskie Budziejowice, bpa Antoniego Liszki przyjął o. Mirosław Jesel. W parafii ukazuje się gazetka parafialna pt. Boże Narodzenie.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii przy kościele Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej-Halembie, WD 1980, nr 6, s. 127-128; W. Hanke, Dzieje parafii Bożego Narodzenia w Halembie, pr. dypl., Katowice 1998.