Brzezina Alojzy

Z e-ncyklopedia

Brzezina Alojzy (1931-2008)

Brzezina Alojzy.jpg

Urodził się 19 sierpnia 1931 w Wilczy. W latach 1945-1951 był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne - najpierw na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji Wydziału na tzw. Studium domesticum w Seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 z rąk bpa Z. Golińskiego w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

W 1956 roku pełnił zastępstwo wakacyjne w parafii św. Józefa w Zabrzegu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie posługiwał jako wikariusz i katecheta w parafiach: św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich, św. Jacka w Ochojcu, św. Józefa w Rudzie Śląskiej, MB Różańcowej w Halembie. W styczniu 1970 roku objął urząd proboszcza parafii MB Różańcowej w Halembie. Przewodząc tej wspólnocie parafialnej, wniósł także wielki wkład w powstanie nowego kościoła i parafii Bożego Narodzenia na osiedlu w Halembie. W czasie trwania I Synodu Diecezji Katowickiej uczestniczył w pracach Komisji do spraw Duchowieństwa. W 1998 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 maja 2008 w szpitalu w Knurowie. Spoczął w Halembie.

Bibliografia

Schematyzm (1958-2007); Nekrolog, GN 2008, nr 21, s. III (dodatek katowicki); J. Smolec, Nekrolog, WA 2008, nr 5, s. 261.