Strzybny Augustyn

Z e-ncyklopedia

Strzybny Augustyn Florian (1876-1921), proboszcz, działacz plebiscytowy

Urodził się 1 maja 1876 w Janowicach (obecnie Cyprzanów) k. Raciborza w ubogiej rodzinie dzierżawcy szynku Franciszka i Marty z d. Herud. Jego brat Franciszek był także księdzem. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Janowicach, do gimnazjum zaś w Raciborzu i Bytomiu, gdzie ze względu na trudne warunki materialne mieszkał w konwikcie biskupim i otrzymywał stypendium. W 1897 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i w latach 1897-1900 studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów należał do Kółka Polskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1901, po czym został wikarym w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1901-1903).

W 1903 roku otrzymał nominację na prefekta konwiktu teologicznego we Wrocławiu. Opiekował się wówczas Kółkiem Polskim i nakłaniał wielokrotnie jego członków do zajęcia się w szerszym zakresie zagadnieniami społecznymi. Następnie był administratorem parafii w Ściborzycach Małych (1906). Od 1908 roku był proboszczem w Modzurowie (powiat kozielski). Po plebiscycie mimo szykan i represji nie opuścił swojej parafii. Zginął zamordowany na plebanii 31 października 1921 w trakcie napadu przez bojówkę niemiecką.

Bibliografia

M. Pater, Strzybny Augustyn Florian (biogram), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. M. Patera, Katowice 1996, s. 402; A. Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009, s.14-17; J. Krzeptowski, Ks. Augustyn Strzybny. W hołdzie pamięci 70 rocznicy Jego męczeńskiej śmierci, Modzurów 1991; A. Motyka, F. A. Marek, Ksiądz Augustyn Strzybny, Racibórz 2005; Gwóźdź, Udział, s. 200; J. Gawlina, Ks. Augustyn Strzybny, GN 1924, nr 46, s. 4-5; B. Motyka, Ks. Augustyn Strzybny (1876-1921), w oczekiwaniu na beatyfikację, [w:] Zeszyty Raciborskie "Strzecha", t. 7, s. 57-62; B. Motyka, Strzybny Augustyn (hasło), w: Raciborzanie Tysiąclecia, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, s. 153.