Pietrek Jan

Z e-ncyklopedia

Pietrek Jan (1913-1969)

Urodził się 15 czerwca 1913 w Świętochłowicach w rodzinie rzeźnika Ottona i Augustyny z d. Breslauer. W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum klasycznym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Po czterech latach przerwał naukę, by pomóc ojcu w prowadzeniu zakładu rzeźniczego. Po zdobyciu uprawnień czeladniczych wrócił do gimnazjum, tym razem im. Odrowążów w Królewskiej Hucie. W 1935 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ostatni rok studiów ukończył w ramach tajnego nauczania w Katowicach. 10 grudnia 1939 przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, św. Augustyna w Lipinach Śląskich (od 1946 roku), św. Cyryla i Metodego w Knurowie, św. Wojciecha w Mikołowie, św. Michała Archanioła w Michałkowicach, w Sadowie (1954-1955) - gdzie administrował parafią, św. Marii Magdaleny w Bielszowicach i Anioła Stróża w Gorzycach. 1 lutego 1957 został mianowany kuratusem w Hołdunowie. W latach 1958-1969 pełnił funkcję referenta rachunkowego i administracyjnego w Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Zmarł 9 listopada 1969 w Katowicach. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Był człowiekiem zamkniętym w sobie, chorowitym, jednak przyjacielskim w relacjach z innymi.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Pietrka; GN 1970, nr 3, s. 19; WD 1955, nr 1-2, s. 17; WD 1957, nr 1-2, s. 23; WD 1958, nr 12, s. 242; WD 1970, nr 10-11, s. 188; Nalepa, Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. III, s. 18-19; Schematyzm 1947-1958; Myszor, Historia diecezji, s. 445; Grajewski, Wygnanie, s. 228; Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956-1970, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 89.