Parafia bł. Karoliny w Tychach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tychykarol1.jpg
Tychykarol6.jpg
Tychykarol4.jpg

Historia

Znaczna rozbudowa miasta Tychy po II wojnie światowej spowodowała konieczność budowy kolejnych kościołów i punktów katechetycznych, które pozwoliłyby objąć opieką duszpasterską napływającą ludność z całej Polski. Miasto jednak w zamyśle było budowane jako miasto socjalistyczne, w którym nie przewidywano miejsc kultu. W połowie lat 80. XX wieku można było zauważyć nieznaczną poprawę relacji: Kościół-państwo, co umożliwiło budowę obiektów sakralnych, także w Tychach.

30 października 1987 zostało wskazane miejsce przez wojewodę katowickiego na budowę punktu katechetycznego w Tychach na osiedlu „T”. Budowniczym punktu katechetycznego został mianowany 16 czerwca 1987 ks. Jerzy Pająk, który w 1988 roku rozpoczął prace związane z realizacją tegoż projektu. Miejsce budowy zostało poświęcone przez bpa Damiana Zimonia 6 sierpnia 1989. W okresie od 26 sierpnia 1989 istniała tymczasowa parafia bł. Karoliny Kózkówny, a 21 października 1990 ostatecznie ustanowiono parafię, ustalając jednocześnie jej granice. 22 sierpnia 1992 nowym proboszczem został mianowany ks. Józef Szklorz, który 17 grudnia 1992 za symboliczną sumę 100 złotych kupił od miasta działkę pod budowę kościoła.

Budowa kościoła i jego wystrój

13 sierpnia 1993, po zatwierdzeniu przez władze miejskie projektu kościoła i zaplecza duszpasterskiego, zostało wydane pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Od razu też podjęto roboty ziemne, a pierwszą cegłę przy uroczystym rozpoczęciu wznoszenia murów kościoła położył 3 maja 1994 abp Damian Zimoń. 25 grudnia 1994 parafia wzbogaciła się o nowe dzwony: pierwszy nazwany imieniem Maria o wadze 700 kg, drugi - Józef o wadze 350 kg i trzeci – Barbara ważący 220 kg. Zostały one umieszczone na konstrukcji, która miała zostać wbudowana w planowaną dzwonnicę. Wszystkie dzwony zostały wykonane przez firmę „Felczyńskich” z Przemyśla. Budowę dzwonnicy, o wysokości 30 m, rozpoczęto 10 października 1998, a ukończono ją 25 października 2000. Obecnie w dzwonnicy zamontowane są cztery dzwony. Prócz trzech, już wymienionych, jest także dzwon Jubileuszowy o wadze 1500 kg.

15 czerwca 1999 papież Jan Paweł II poświęcił w Gliwicach kamień węgielny, wmurowany w ścianę kościoła 3 czerwca 2000. Budowę zakończono 18 listopada 2000 uroczystą Mszą świętą, podczas której abp Damian Zimoń dokonał konsekracji kościoła. We Mszy uczestniczył także bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej, z której pochodziła patronka bł. Karolina.

Wokół kościoła w 2002 roku zostały ustawione stacje Drogi Krzyżowej wykonane w drewnie przez Antoniego Toborowicza. Artystycznie nawiązują one do wystroju wnętrza kościoła i kaplicy znajdującej się pod kościołem. W wolno stojącej dzwonnicy znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona 11 września 1996 przez abpa Damiana Zimonia. Projektantem kościoła jest mgr inż. Grzegorz Ratajski, konstruktorem obiektu mgr inż. Marian Krenzel, a kierownikiem budowy był mgr inż. Józef Kozłowski. Projekt wnętrza, polichromie, stacje Drogi Krzyżowej są autorstwa Romana Kalarusa i Joanny Piech–Kalarus. 21 czerwca 2001 parafia otrzymała Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę II Stopnia w Grupie X w konkursie „Budowa Roku 2000”. Konkurs był organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Działalność charytatywna

Przy parafii działa Ośrodek Caritas Christoforos, którego celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym. Powstał on z inicjatywy ks. Józefa Szklorza jesienią 1990 roku, a jego działalność prowadzona była początkowo na osiedlu „F” w Tychach. Jednak po oddaniu do użytku nowego budynku, w którym znajdowały się: probostwo, kancelaria i salki katechetyczne, Christoforos został przeniesiony 6 grudnia 1997 do specjalnie w tym celu zaadaptowanych pomieszczeń po byłym probostwie. Ośrodek niesie pomoc dla ok. 60 dzieci. Obejmuje ona codzienne wydawanie obiadów, podwieczorków, pomoc w nauce, organizację letnich i zimowych koloni charytatywnych w Domu Kolonijnym w Wiśle. Od 1 stycznia 2001 z ośrodka korzysta także licząca ok. 30 osób grupa emerytów, rencistów o niskich dochodach, która może liczyć na wsparcie ze strony parafii.

W parafii organizowane są także liczne spotkania dla poszczególnych grup wiekowych, począwszy od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, a skończywszy na emerytach i rencistach, co pozwala zintegrować parafian. W ośrodku prócz pracowników etatowych, działa także liczna grupa wolontariuszy, która zaangażowana jest przede wszystkim w pracę z potrzebującymi dziećmi. W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby związane z działalnością Ośrodka Caritas Christoforos, w marcu 2004 roku rozpoczęto budowę Domu Parafialnego „Wyobraźnia Miłosierdzia”. Projektowany budynek wraz z istniejącą już aulą Jana Pawła II (powstałą w listopadzie 2001 roku po przebudowie byłej kaplicy i byłego probostwa) oraz przyległymi boiskami będzie mógł rozszerzyć swoją działalność i w ten sposób odpowiedzieć na rosnące potrzeby parafii.

Gazetka parafialna

Proboszczowie

Bibliografia

Historia budowy kościoła pw. bł. Karoliny w Tychach, WA 2001, nr 6-7, s. 354-358; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, Dekanaty i Parafie, Katowice 2005; R. Szner, Przewodnik po tyskich kościołach, Tychy 2006; R. Lar, Parafia bł. Karoliny w Tychach, powstanie, rozwój, struktury ewangelizacyjne, Katowice 2006, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; Nowo erygowane parafie. Tychy-parafia pw. bł. Karoliny, WD 1991, nr 10, s. 362.