Ośrodek Caritas Christoforos

Z e-ncyklopedia
Tychy Karolina1.jpg

Ośrodek Christoforos powstał jesienią 1990 roku. Swoją działalność zapoczątkował organizując kolonie letnie dla dzieci z potrzebujących rodzin. Został założony przez ks. Józefa Szklorza, ówczesnego wikarego parafii św. Krzysztofa w Tychach, przy współudziale władz miasta i Kościoła. 12 września 1990 Zarząd Miasta Tychy przekazał na działalność ośrodka pomieszczenia zlikwidowanego przedszkola przy Al. Niepodległości 87. 15 listopada 1990, po okresie przystosowania placówki do przyjęcia podopiecznych rozpoczęły się regularne spotkania dzieci z wychowawcami. Oficjalne podpisanie umowy zabezpieczającej działanie ośrodka nastąpiło 13 września 1991. Stronę Urzędu Miasta Tychy reprezentował prezydent Jerzy Śpiewak, Caritas Diecezji Katowickiej - bp Czesław Domin. Odpowiedzialnym za działalność ośrodka z ramienia obydwu stron został mianowany ks. Józef Szklorz.

19 listopada 1991 ośrodek został poświęcony przez ks. Franciszka Resiaka – dziekana dekanatu Tychy–Południe. Pod koniec października, a na początku listopada zaczęły się cotygodniowe spotkania emerytów, rencistów oraz młodzieży. 14 listopada 1992 ośrodek gościł w swoich progach bpa Gerarda Bernackiego wraz z Prezydentem Miasta Tychy – Franciszkiem Kotulskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej – Zytą Stróżyńską; natomiast 9 listopada 1993 z wizytą do ośrodka przybył abp Damian Zimoń wraz z wikariuszem generalnym – ks. Wiktorem Skworcem. 22 marca 1995 ks. Józef Szklorz otrzymał z rąk abpa Damiana Zimonia nominację na kierownika Ośrodka Caritas Christoforos w Tychach. W 1997 roku parafia bł. Karoliny za zgodą kurii katowickiej przekazała nieodpłatnie swój budynek na cele charytatywne. Od czerwca do listopada trwał w zasadniczym stopniu finansowany przez miasto generalny remont pomieszczeń znajdujących się w placówce. Ogromną pomocą była także społeczna praca fizyczna parafian bł. Karoliny. Ośrodek działający od 7 lat w Tychach przy Al. Niepodległości, 7 grudnia 1997 został przeniesiony do nowych pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 17. Aktualnie jest to ul. ks. Tischnera 52. 1 kwietnia 1998 abp ks. Abp Damian Zimoń w obecności władz miasta dokonał uroczystego poświęcenia Ośrodka Caritas Christoforos. Uczestniczył on 22 września 1999 w nagrywaniu materiału filmowego do programu Sacrum profanum. Program ten był emitowany w Telewizji Katowice, a nagrywany odcinek dotyczył budowy i życia kościoła parafialnego bł. Karoliny. W 1999 roku w ośrodku z okazji Świąt Bożego Narodzenia przy pomocy władz wiasta i MOPS-u zorganizowano wigilię dla bezdomnych.

4 października 2000 odbyły się obchody 10-lecia istnienia Ośrodka Caritas. Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in.: prezydent i wiceprezydent miasta, przedstawiciel Wydziału d/s Społecznych, dyrektor MOPS. Całej uroczystości przewodniczył bp Stefan Cichy. Latem 2001 roku został przeprowadzony generalny remont budynku. Od września dzieci miały do dyspozycji salę jadalną, salę telewizyjną, salę - kawiarenkę do spotkań młodzieży, ogródek sportowo - rekreacyjny z boiskiem do badmintona, siatkówki, koszem i altaną oraz siłownię przy kościele. Został przeprowadzony także remont pomieszczeń byłej kaplicy. Powstała tam aula Jana Pawła II, w której odbywają się przedstawienia i zabawy taneczne. W ciągu dnia służy ona jako sala sportowo-rekreacyjna, gdzie można zagrać w tenis stołowy i "piłkarzyki". 18 listopada 2001 nastąpiło uroczyste otwarcie auli Jana Pawła II. 1 stycznia 2002 Ośrodek Christoforos stał się samodzielną jednostką. Dotychczasowy kierownik ośrodka – ks. Józef Szklorz otrzymał nominację na jego dyrektora.

Dyrektor placówki powołał na kierownika dotychczasową wychowawczynię – Klaudię Sznapka. 1 lutego 2002 swoją działalność rozpoczął Ośrodek Wsparcia dla osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Osoby te mają możliwość wspólnego spotkania przy gorącym posiłku. 31 maja 2003 odbyło się otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość została połączona z festynem dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Otwarcia boiska dokonał Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba oraz dziekan dekanatu Tychy Nowe, ks. Józef Szklorz.

1 stycznia 2008 nastąpiła zmiana kadrowa – miejsce dotychczasowej kierowniczki przejęła Magdalena Wołoszyn. 4 czerwca 2010 Ośrodek Christoforos świętował 20-lecie swojego istnienia. Została odprawiona msza święta koncelebrowana, której przewodniczył abp Damian Zimoń. Jubileusz został wzbogacony występem zespołu Arka Noego dla dzieci oraz orkiestry kameralnej miasta Tychy "Aukso" dla dorosłych.

Obecnie kierownikiem placówki jest Ewelina Sołtysek, a wychowawcami Magdalena Karaś, Monika Nowicka i Marzena Popiel. Ośrodek otacza opieką wychowawczą i pedagogiczną 50 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 18.00. Świetlica funkcjonuje przez cały rok – zarówno podczas ferii, wakacji, jak i w dni wolne od zajęć dydaktycznych w ciągu roku szkolnego. Latem organizowane są kolonie w Domu Parafialnym w Wiśle.

Bibliografia

Materiały własne autora.