Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chałupkach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chalupki1.jpg
Chalupki2.jpg

Historia

Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chałupkach leży na terenie miasta Marklowice. Marklowice są jedną z najstarszych miejscowości na ziemi wodzisławskiej, z ponad 700-letnią przeszłością. Wykopaliska archeologiczne wskazują również na istnienie osad słowiańskich. W drugiej połowie XIII wieku na Górnym Śląsku rozpoczęła się akcja lokacyjna nowych miejscowości, mająca na celu zagospodarowanie terenów dotychczas mniej zaludnionych, pokrytych niedostępnymi lasami. Marklowice są właśnie jedną z miejscowości dawnego księstwa raciborskiego, powstałą w wyniku planowej akcji osadniczej z końca XIII wieku.

Najstarszy zapis nazwy miejscowości - Merclini villa (to znaczy: "miejscowość Merkla"), znajdujący się w Księdze Fundacyjnej Biskupów Wrocławskich (Liber fundationis episcopatus vratislaviensis), datowany jest na około 1300 rok i świadczy o powstaniu wioski na 34 łanach.

Dzielnica Chałupki w której znajduje się kościół, powstała w II połowie XIX wieku. W 1862 roku kolonia liczyła 13 gospodarstw zasiedlonych. W 1865 roku Felix Triest wskazywał w swej pracy na istnienie w kolonii Chałupki, położonej 1.4 mili od Dolnych Marklowic, 22 gospodarstw, 21 budynków gospodarczych, 123 mężczyzn mówiących po polsku.

Pałac

Kościół

Do chwili ustanowienia nowej parafii, Chałupki należały do parafii św. Stanisława biskupa i męczennika w Marklowicach. Mały kościół w Chałupkach stoi na ziemi, która niegdyś należała do rodziny Zamarskich. To w ich domu już od 1975 roku zaczęto odprawiać Msze św. w niedziele i święta. Uczestniczyli w nich przede wszystkim ludzie starsi i schorowani, dla których przebycie ponad godzinnej drogi do kościoła parafialnego było niemożliwe. Matylda Zamarska (urodzona 6 kwietnia 1891 w Marklowicach) w testamencie wyraziła pragnienie, aby dom wraz z ogrodem przekazać marklowickiemu proboszczowi (w latach 1965-1984) - ks. Józefowi Skorni na jego wyłączną własność. Niewątpliwie było to kluczowe wydarzenie w historii parafialnej. Dzięki inicjatywie następcy proboszcza Skorni, ks. Kazimierza Kopcia i wielkiemu zaangażowaniu parafian z Chałupek, w latach 1985-1986 na miejscu tego domu została zbudowana kaplica. Bp Damian Zimoń poświęcił ją 8 września 1985. 19 kwietnia 1987 biskup katowicki wydał dekret o ustanowieniu parafii tymczasowej. Administratorem został mianowany ks. Jan Teska. Pełne prawa ta jednostka administracyjna Kościoła katowickiego otrzymała 31 lipca 1988, kiedy to dekretem biskupa katowickiego erygowano parafię, a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Teska.

W latach 1993-1997 kościół rozbudowano. Na pierwszym piętrze powstało mieszkanie dla przyszłego proboszcza. W oknach nowej części zostały umieszczone cztery witraże przedstawiające sceny z życia Matki Najświętszej. Wykonano również grotę ku czci Matki Bożej, patronki parafii. Jednocześnie pomieszczenie piwniczne zaadaptowano na salkę parafialną, kuchnię i pomieszczenia dla ministrantów. Maria Adamek ufundowała główny obraz w kościele, przedstawiający Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Również pozostały wystrój kościoła jest owocem ofiarności parafian.

Proboszczowie

Bibliografia

Z. Karot, Marklowice 700 lat, Marklowice 2000, s. 37; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, s. 776; Nowo erygowane parafie. Chałupki, WD 1988, nr 12, s. 416; A. Burda-Szostek, Wszyscy nas mylą, GN 2005, nr 7, (dodatek katowicki), s. 8.