Parafia Matki Bożej Różańcowej w Zadolu

Z e-ncyklopedia
Zadole.jpg

Budowa kościoła

W styczniu 1983 roku bp Herbert Bednorz wyraził zgodę na budowę kościoła w dzielnicy Katowic - Zadolu. Dotychczas mieszkańcy osiedla Zadole musieli wędrować do najbliższego kościoła w Ochojcu co najmniej pół godziny. Funkcję organizatora nowej parafii i budowniczego nowego obiektu sakralnego powierzono ks. Zygmuntowi Klose, ówczesnemu wikariuszowi parafii w Rudzie Śląskiej-Goduli.

W kwietniu 1983 roku dokonał on razem z kanclerzem kurii diecezjalnej wizji lokalnej na terenie przyszłej parafii. Przy wyborze miejsca na budowę kościoła pojawiły się pewne problemy. Najbardziej dogodne z możliwych miejsc - centralna część osiedla, zostało natychmiast zagospodarowane w inny sposób przez Urząd Miejski. Kolejny zaś wybór miejsca, który wydawał się słuszny i ostateczny, został udaremniony zastrzeżeniami zgłoszonymi przez urząd gazowniczy i górnictwo. Rozstrzygnięcie lokalizacji zapadło dopiero w lipcu 1983 roku, kiedy to zdecydowano umieścić plac budowy pomiędzy dwoma osiedlami przy ulicy Zadole. Ksiądz Zygmunt Klose wielokrotnie odwiedzał Urząd Miejski w celu uzyskania różnego rodzaju zezwoleń i decyzji. Od marca do czerwca 1984 roku trwały prace budowlane przy wznoszeniu tymczasowej kaplicy. Jej poświęcenia dokonał 2 czerwca biskup Herbert Bednorz. Dwa miesiące później, 19 sierpnia 1984 erygował nową parafię w Zadolu.

Jesienią 1985 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła. Po kilkuletniej budowie 25 marca 1992 bp Damian Zimoń konsekrował kościół. W czerwcu 1994 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego probostwa.

Duszpasterstwo

W grudniu 2001 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma parafii zatytułowany „U Maryi Różańcowej na Zadolu” (obecnie „Miriam”). Od 1986 roku odbywają się parafialne pielgrzymki do Piekar Śląskich, a od 2002 roku ruszyły zorganizowane pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. 8 września 2002 została otwarta biblioteka parafialna. W parafii aktywnie działają różnorodne ruchy i stowarzyszenia: Żywy Różaniec, Zespół Charytatywny, Grupa Budowniczych Kościoła, Trzeci Zakon Franciszkański, Grupa Biblijna Dorosłych, Oaza Rodzin, Krąg Przyjaciół Kapłanów „Betania”, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Misyjna i Dzieci Maryi.

Działalność charytatywna

Od 2002 roku w parafii trwa akcja wydawania śniadań dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin. Członkowie Wspólnoty Świętego Krzyża prowadzą kolportaż prasy katolickiej i dyżurują w Bibliotece Parafialnej, a dzieciom udzielają za darmo korepetycji z rozmaitych przedmiotów.

Gazetka parafialna

Proboszczowie

Bibliografia

„U Maryi Różańcowej na Zadolu”, Nr specjalny (25) 2004; Z. Klose, Historia budowy kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Katowicach-Ligocie na Zadolu, WA 1993, nr 3, s. 138-139; Dekret erekcji parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Katowicach-Zadolu, WD 1984, nr 12, s. 326-327; M. Rzepka, Małe grupy budują wspólnotę. Parafia Matki Bożej Różańcowej w Zadolu, GN 2004, nr 44, (dodatek katowicki), s. 8.