Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Godula2.jpg
Godula1.jpg

Historia kościoła i parafii

Gdy w 1855 roku zaczęła powstawać Godula, mieszkańcy tej miejscowości, jak również Orzegowa, Huty Dobrej Nadziei, Chebzia i huty orzegowskiej „Morgenroth” uczęszczali na nabożeństwa do macierzystej parafii w Bytomiu. Na prośbę mieszkańców biskup wrocławski Heinrich Förster zezwolił na odprawianie Mszy św. w lokalu szkolnym w Orzegowie. Pierwszą Mszę św. odprawił proboszcz bytomski ks. Józef Szafranek 5 października 1859.

W 1859 roku otrzymano pozwolenie na budowę szkoły i kaplicy w Goduli. Uroczyste poświęcenie budynku szkolnego i kaplicy odbyło się 20 listopada 1861. Mimo, że kaplica mogła zmieścić niewiele osób, było to już wielkie udogodnienie dla mieszkańców Goduli, którzy odtąd nie potrzebowali odbywać uciążliwej i dalekiej drogi do Bytomia. Zmarłych grzebano na przedmieściu Bytomia, na cmentarzu przy parafii św. Małgorzaty. Opiekę nad kaplicą powierzono nauczycielowi Karolowi Pawlikowi, który od 1882 roku sprawował urząd organisty. Urządzenie kaplicy w budynku szkolnym zaspokoiło potrzeby miejscowej ludności tylko na pewien czas. W 1864 roku podjęto rozmowy mające na celu odłączenia Goduli od parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. 28 lutego 1866, za zgodą wikariatu generalnego we Wrocławiu, nastąpił podział dotychczasowej parafii. 17 marca 1866 ks. Fryderyk Hofrichter z Biskupic został pierwszym samodzielnym duszpasterzem w Goduli z tytułem kuratusa. Nowo utworzona placówka duszpasterska liczyła wtedy 2533 wiernych.

Budowniczymi kościoła w Goduli byli: Teodor Linke z Bytomia, Julius Raschdorff i Carl Lüdecke oraz główny autor projektu architektonicznego - Carl Heidenreich. Prace przy realizacji budowy kościoła rozpoczęto w maju 1868 roku, a 29 czerwca 1868 uroczyście położono kamień węgielny. W 1871 roku kościół był już gotowy w stanie surowym. 14 sierpnia 1871 nałożono kopułę na wieżę. W kopule, w blaszanej skrzynce zamknięte zostały dokumenty z czasów budowy. Znajdują się tam akta budowy kościoła, krótki opis wojny z lat 1870/1871, telegramy wojenne, fotografie dostojników kościoła i wyższych urzędników dóbr hrabiostwa Schaffgotschów, jak również gazety i monety będące w owym czasie w obiegu. W 1873 roku, z Żyrardowa przyszła prośba o wypożyczenie planów budowy kościoła w Goduli. Podobny kościół chciano wybudować w nowo organizującej się parafii w Żyrardowie. Kościół w Goduli jest budowlą orientowaną, założoną na planie krzyża łacińskiego, trzynawową, pseudohalową - nawy boczne są niewiele niższe od nawy głównej. Od zachodu, na osi budowli, do nawy głównej przylega wieża.

Z dziejów duszpasterstwa

Z ważniejszych wydarzeń z życia parafii należy wspomnieć następujące: w 1919 roku odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Procesja wyszła z kościoła i podążyła do Chebzia. W 1921 roku przystąpiono do odnowienia kościoła, który przeprowadzono pod nadzorem artysty malarza Otto Kowalewskiego z Katowic. W 1925 roku proboszcz ks. Franciszek Strzyż był z pielgrzymką do Ziemi Świętej i Rzymu. 1 sierpnia 1925 kuracja Godula stała się samodzielną parafią. W 1949 roku odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka do Częstochowy. Z ówczesnym wikarym ks. Zygfrydem Strzeleckim pielgrzymowało ponad 100 osób. Od tego czasu pielgrzymki do Częstochowy odbywają się rokrocznie. W 1954 roku przy kościele stanęła Grota Lourdzka. W latach 1976–1979 wikarym w parafii był ks. Piotr Libera. W latach 1981-1986 przeprowadzono gruntowny remont i modernizację wnętrza kościoła. Projekt nowego prezbiterium wykonał dr inż. arch. Adam Lisik, projekt ołtarza – Witold Pałka .

W 1986 roku kościół otrzymał polichromię przedstawiającą cztery sceny związane z postacią patrona – św. Jana Chrzciciela. W tym czasie namalowano także nowe stacje Drogi Krzyżowej, które zaprojektował i wykonał Witold Pałka. Pod koniec lat osiemdziesiątych parafia wzbogaciła się o dom katechetyczny.

1 maja 1996, w rocznicę 100-lecia pobytu w Goduli sióstr elżbietanek, do parafii przybyli potomkowie właścicieli Goduli – Schaffgotschów.

Gazetka parafialna

Od sierpnia 1998 roku w parafii ukazuje się gazetka parafialna – tygodnik Janowy Głos.

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Godula, RAA 1925, nr 28, s. 151; D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 214; I. Kozina, Dzieje budowy kościoła w Goduli – "Fabrica Ecclesiae". 2 połowa XIX wieku, [w:] Przestrzeń. Architektura. Malarstwo. Wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej, red. E. Chojecka, Katowice 1995; Katalog diecezji katowickiej 1986; H. Jęczmionka, Dzieje parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli (1871-1996), Lublin 2001, praca mgr w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach.