Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu

Z e-ncyklopedia

Powstanie parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika wiąże się z szybkim rozrostem osiedla "Wiktor", które pierwotnie należało do parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Znaczny wzrost liczby mieszkańców obszaru Stroszka i "Wiktora" (Witoru), mający miejsce w latach 80. XX wieku, spowodowany był wybudowaniem dużej ilości bloków mieszkalnych w tym rejonie. Powstała wówczas potrzeba stworzenia odrębnego duszpasterstwa na terenie osiedli, o co wkrótce poprosił władze Bytomia bp Herbert Bednorz. Odpowiedź uzyskał pozytywną. Ówczesny proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie - ks. Ernest Grajcke, został wyznaczony, by zająć się znalezieniem miejsca pod lokalizację kościoła, którego przyszłym budowniczym miał zostać ks. Dominik Szaforz. Decyzja władz Bytomia o lokalizacji nowego kościoła zapadła dopiero 4 marca 1985, po wielu trudnych negocjacjach, dzięki bezpośredniej interwencji bp. Bednorza u wpływowego w tym czasie gen. Paszkowskiego.

17 czerwca 1985 ks. Dominik Szaforz został oficjalnie mianowany budowniczym nowego kościoła.

Na początku 1986 roku prezydent Bytomia wydał zgodę na czasowe zajęcie terenu pod budowę. Zaczęto go grodzić i składować potrzebne materiały. Prace rozpoczęto od postawienia na placu budowy krzyża, poświęconego przez proboszcza Grajckiego. W niedługim czasie wzniesiono kaplicę tymczasową, którą konsekrował 24 czerwca 1986 bp Damian Zimoń. Odtąd służyła ona jako miejsce odprawiania nabożeństw, do czasu wybudowania kościoła. Ks. Dominik Szaforz zamieszkał w tym czasie w pobliżu placu budowy, u rodziny Dolibóg. 1 września 1986 powołano pierwszego wikariusza przyszłej parafii - ks. Jerzego Nowaka. Dwa tygodnie później ogłoszono akt utworzenia tymczasowej parafii, który 4 stycznia 1987 zaktualizowano, zmieniając status parafii z tymczasowego na stały.

W pobliżu kościoła powstały budynki katechetyczne A i B, które wraz z decyzją władz o przywróceniu nauczania religii do szkół z 1990 roku, zmieniono na Dom Parafialny.

Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił papież Jan Paweł II 2 kwietnia 1986.

Kościół wybudowali z determinacją sami parafianie. Bryłę kościoła zewnętrzną i wewnętrzną stanowią surowe cegły. Malowidła są ikonami, których autorem jest parafianin Szymon Prandzioch. Wnętrze jest wypełnione światłem, jest skierowany na wschód, otoczony zielenią. Dolny poziom kościoła nie jest używany. Jest tam tworzona kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, całodobowa.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Kronika parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu; Dekret erekcji parafii pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Bytomiu-Radzionkowie, WD 1986, nr 12, s. 12-13; D. Szaforz, Historia budowy kościoła św. Stanisława BM w Bytomiu, WA 2007, nr 4, s. 236-239; Gość Niedzielny, 14 maja 2023, nr 19/1621, Archidiecezja katowicka, s. VI-VII