Grajcke Ernest

Z e-ncyklopedia

Grajcke Ernest (1940-2023), proboszcz w Radzionkowie i w Wesołej

Grajcke Ernest.jpg

Urodził się w 29 września 1940. Pochodził z parafii św. Mikołaja w Wilczej. W 1958 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1964 z rąk bpa Stanisława Adamskiego.

Jako neoprezbiter otrzymał dekret do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej. Po 3 latach, 2 września 1967, rozpoczął posługę wikarego w kolejnej parafii, św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich. W 1970 roku został posłany do parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, gdzie posługiwał jako wikary aż do połowy 1976 roku. Ksiądz Ernest jako wikary szczególnie opiekował się tyską dzielnicą Czułów, gdzie wtedy nie było jeszcze parafii ani kościoła. Wówczas w dekanacie Tychy panował zwyczaj odprawiania Mszy Świętych przy przydrożnych krzyżach, które znajdowały się na terenie parafii św. Marii Magdaleny. Dzieło to zrodziło się z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii, a zarazem dziekana tyskiego, ks. Eugeniusza Świerzego. Takie Msze odbywały się kilka razy w roku. Na terenie Czułowa, który podlegał wspomnianej parafii, pojawił się problem, ponieważ nie było tam nigdzie krzyży przydrożnych. Ksiądz Grajcke odnalazł przy lesie drzewo, na którym niegdyś wisiał krzyżyk i wraz z neoprezbiterem ks. Alojzym Wencepelem, wieczorem 15 maja 1974 przywiesili na odnalezionym drzewie krzyż. Wydarzenie to uznaje się za zalążki parafii Krzyża Świętego w Czułowie.

W 1976 roku ks. Ernest Grajcke został ustanowiony diecezjalnym misjonarzem. Miejscem jego rezydencji pozostała jednak nadal parafia św. Marii Magdaleny w Tychach. W sierpniu 1978 roku został zaś proboszczem w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. W czasie swojej kadencji wymienił w kościele posadzkę, zamontował nową instalację ogrzewania centralnego, powstała także biblioteka parafialna i parafialne Koło Charytatywne. Ksiądz Ernest sprowadził z Gniezna do parafii relikwie św. Wojciecha. W 1986 roku z polecenia bpa Herberta Bednorza, ordynariusza katowickiego, ks Grajcke miał za zadanie nadzorować poszukiwania odpowiedniego miejsca pod budowę kościoła na nowo powstałym osiedlu im. gen. Ziętka w Bytomiu. 4 maja 1986 ksiądz Ernest poświęcił krzyż na placu budowy nowego kościoła. Nowo powstająca parafia i kościół jako patrona obrała św. Stanisława, bpa i męczennika.

W sierpniu 1993 roku ksiądz Ernest został przeniesiony na urząd proboszcza do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej. Można stwierdzić, że historia zatoczyła koło. Weselska parafia była dla ks. Ernesta zarówno pierwszą placówką posługi wikarego (1964-1967), jak i parafią, gdzie w 2007 roku przeszedł na emeryturę. W jego miejsce nowym proboszczem został ks. Krzysztof Smołka. W czasie posługi w Wesołej ks. Ernest bardzo dbał o kult patronki parafii. Odbywały się uroczyste czuwania fatimskie, a wnętrze kościoła przyozdobiły tajemnice Różańca Świętego, które umieszczone zostały na ścianie głównej w prezbiterium. Na jednej ze ścian bocznych kościoła pojawiły się natomiast malowidła przedstawiające kolejne Objawienia Fatimskie. Trwałą pamiątką po księdzu Erneście w parafii jest powstały parking, a także wzgórze milenijne, które znajduje się do dziś właśnie przy parkingu. Wzgórze to jest uczczeniem roku Milenium, a także pontyfikatu papieża Jana Pawła II, późniejszego Świętego. Na emeryturze ks. Grajcke mieszkał na terenie rodzinnej parafii w Wilczej oraz pełnił posługę ojca duchownego kapłanów dekanatu Knurów. Zmarł 30 sierpnia 2023. Pogrzeb 2 września 2023 w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej.

Bibliografia

Schematyzmy (archi)diecezji katowickiej; Wiadomości diecezjalne; www.parafia.radzionkow.pl; [1]; [www.czulow.katowice.opoka.org.pl/]