Nasz Kościół - Miesięcznik Parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach

Z e-ncyklopedia

Pismo powstało w sierpniu 1997 roku z inicjatywy Sebastiana Drążczyka we współpracy z Alodią Ostroch i Tomaszem Florczakiem. Twórcą pisma od jego powstania jest Sebastian Drążczyk - prezes oddziału KSM w latach 1993-1997, inicjator i dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan, lider katolickiego zespołu ewangelizacyjnego "TESTIMONIUM".

Redakcja

Redakcja i skład - Sebastian Drążczyk, asystenci kościelni: ks. prob. Antoni Drosdz; ks. prob. Krzysztof Fulek .

Pismo jest miesięcznikiem, 16 stronicowym, drukowanym w formacie A5, w nakładzie 1.000 egz. Kolportaż odbywa się w niedziele, po mszach św.

Pismo zawiera w przeważającej części artykuły autorskie o tematyce związanej z parafią. Relacje, reportaże z życia parafii, bieżące sprawy, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne, działy związane z historią Kościoła na naszym terenie, historią wspólnot i grup przyparafialnych. Dane statystyczne, informacje, humor, etc. Autorami artykułów są : Alodia Ostroch, Aleksandra J. Ostroch, Ewa Tkocz, Daniela Szczerba, Henryk Pawlas.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM