Macura Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Macura Henryk (1933-2010), proboszcz w Pawłowie

Macura Henryk.jpg

Urodził się 9 grudnia 1933 w Gorzycach w rodzinie Józefa i Heleny z d. Adamczyk. W latach 1940-1948 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował w Szkole Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia rozpoczął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu w 1954 roku tego wydziału kontynuował je w Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza 10 kwietnia 1957. Bp Bednorz udzielił mu także 23 czerwca 1957 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla święceń kapłańskich.

Ks. Henryk Macura, po zastępstwie w parafii św. Szczepana w Bogucicach i parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, był wikariuszem najpierw w parafii Najświętszego Imienia Jezus w Brynowie (od 1957), a potem w parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach (od 1962). Od 24 kwietnia 1967 pracował w parafii św. Pawła Apostoła w Pawłowie , najpierw jako wikariusz, zaś od 26 lipca tego roku w charakterze administratora, a następnie proboszcza. Wiele trudu poświęcił tam remontom kościoła niszczonego przez eksploatację górniczą, postarał się też o wybudowanie probostwa i kaplicy cmentarnej. Z dniem 29 lipca 2000 został przeniesiony na emeryturę. Pozostał w Pawłowie, zamieszkał w dobudowanej części probostwa. Zmarł 19 lipca 2010 w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Pawłowie.

Bibliografia

Kuria Metropolitalna w Katowicach; J. Smolec, Śp. ks. Henryk Macura, Nekrolog, WA 2010, nr 7-8, s. 417-418.