Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie

Z e-ncyklopedia
Kościół w Brynowie
Kościół w Brynowie
Kościół w Brynowie

W 1945 roku mieszkańcy południowej dzielnicy Katowic-Brynowa, należącej do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach postanowili wybudować kościół. 21 października 1945 na zebraniu mieszkańców zawiązał się Komitet Budowy Kościoła. Na tymczasową kaplicę wytypowano przedwojenną świetlicę strzelecką. Po dwóch miesiącach pracy kaplica nadawała się do użytku liturgicznego. Przy remoncie zatrudnieni byli również jeńcy wojenni skoszarowani na terenie kopalni "Wujek", którzy wykonali prace malarskie i stacje Drogi Krzyżowej. Główny ołtarz został sprowadzony z parafii św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku. Tymczasowy kościół poświęcił bp Stanisław Adamski 23 listopada 1945.

W latach 1945-1951 kościół brynowski był kościołem filialnym parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Dekretem bpa Stanisława Adamskiego z 3 grudnia 1951 Brynów stał się samodzielną placówką duszpasterską (kuracją). Obecny kościół został zbudowany w 1957 roku przez ks. Adolfa Kocurka wg projektu Karola Gierlotki, poświęcony zaś 24 grudnia 1957 przez bpa Herberta Bednorza. Dom katechetyczny oddano do użytku na początku roku szkolnego 1982/1983. Na mocy dekretu z 20 lutego 1992 kuracja brynowska stała się samodzielną parafią. W 1996 roku przy kościele dobudowano wieżę, w której zawisły dzwony: św. Wojciech, św. Barbara i św. Franciszek ufundowane przez Barbarę i Wojciecha Kilarów.

16 października 1999 kościół wzbogacił się o nowe organy – pierwszy instrument firmy Marcussen w Polsce. Instrument ten został skonstruowany w 1883 roku w kościele ewangelickim w Hamburgu-Steinbecku. Firma Marcussen & Sohne z Aapenrade uważana jest za jedną z najlepszych w Europie, a za szczególnie cenne uważa się te instrumenty, które powstały na początku jej działalności.

Proboszczowie

Bibliografia

D. Zimoń, Dekret o zmianie granic między parafią Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie a parafią św. Michała Archanioła w Katowicach, WA 2005, nr 9, s. 417-418; M. Lubina, Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie, Katowice 2008; M. Rzepka, Czytacze, notredamki, róże, GN 2004, nr 14, (dodatek katowicki), s. 28.