Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

gmach gimnazjum w Mysłowicach, 1903 r.
gmach gimnazjum w Mysłowicach, przy ul. Mickiewicza, 2012

W sierpniu 1873 roku zawiązał się Komitet obywateli miasta Mysłowice mający na celu założenie „Wyższego Prywatnego Zakładu Wychowawczego". Powstało Kuratorium składające się z 5-ciu osób, mające na celu wprowadzenie w życie uchwały Komitetu.

Powstał statut, w którym czytamy:

 • „Wyższa prywatna szkoła w Mysłowicach ma na celu danie swoim uczniom wykształcenia wychodzącego poza zakres szkoły elementarnej i specjalnie przygotowującego do średnich klas gimnazjalnych.
 • Wewnętrzne urządzenie szkoły odpowiada organizacji niższych klas gimnazjalnych.
 • Kierownictwo zakładu będzie przekazane filologowi z akademickim wykształceniem i egzaminowanemu pro facultate docendi.
 • Jako druga siła nauczycielska będzie przyjęty egzaminowany nauczyciel szkoły elementarnej, który podejmie się nauczania technicznych i pojedynczych realnych przedmiotów, mianowicie rachunków.
 • Nauki religii udzielać będzie duchowny wyznania katolickiego i ewangelickiego wzgl. żydowskiego.
 • Po upływie pierwszego roku szkolnego otrzyma posadę drugi nauczyciel z akademickiem wykształceniem dla udzielania nauk matematycznych i przyrodniczych.” (Mysłowice, w sierpniu 1873 )

Opieka nad zakładem i administracja szkoły spoczywało w rękach Kuratorium. Kuratorium składało się z burmistrza miasta, z kierownika szkoły i czterech obywateli miasta. W skład Kuratorium weszli: burmistrz Kotze, nauczyciel Schroeder, oraz Wolf, Bornemann, Bander.

Szkoła została otwarta 1 października 1873 i otrzymała nazwę: „Hoehere Knabenschule". Za czasów Gawantki szkoła mieściła się w gmachu na placu Wolności, wybudowanym w 1877 roku. Po kilku latach szkołę przeniesiono na ul. Towarową. W 1892 roku szkoła zmieniła nazwę na „Progimnazjum w rozwoju do gimnazjum. Z otwarciem ostatniej klasy, stała się pełnoprawnym gimnazjum. Wtedy miasto wybudowało dla niej osobny gmach, w którym w okresie międzywojennym znajdowało się seminarium ochroniarskie.

W 1904 roku otwarto ostatnią, dziewiątą klasę tak zwaną wyższą primę, a 7 i 8 marca 1905 odbyła się pierwsza matura. W 1911 roku gimnazjum zostało upaństwowione, a miasto w latach 1905-1911 wybudowało nowy gmach.

W 1923 roku zostało przekształcone w polskie gimnazjum; nadano mu imię Tadeusza Kościuszki. Jego pierwszym kierownikiem mianowano Londońskiego. W 1934 roku gimnazjum męskie przeniosło się do budynku przy ulicy Mickiewicza 6-8. W roku szkolnym 1935/36 pobierało w nim naukę 470 uczniów w 12 oddziałach. 1 września 1947 roku władze oświatowe połączyły Miejskie Gimnazjum Żeńskie z Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. Nowa szkoła przyjęła nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Mysłowicach. W następnym roku szkolnym - 1 września 1948 nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki.

Kierownicy szkoły

 • Schroeder 1873
 • Gawantka (1880-1883)
 • Eugeniusz Langer (1883-1886)
 • Weigang (1887-1892)
 • Posnansky 1892
 • Londoński 1922

Absolwenci

prof. Józef Kokot, ks. prof. Romuald Rak, ks. prof. Wincenty Myszor, ks. prof. Jerzy Myszor, prof. Helena Synowiec.

Bibliografia

J. Kudera, 60 lat wyższego szkolnictwa w Mysłowicach, Brzezinka 1933.