Knosała Józef 1895-1932

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Knosała Józef (1895-1932)

Urodził się 15 marca 1895 w Żelaznej, w powiecie opolskim, w gospodarskiej rodzinie Józefa i Julianny z d. Bias. Do szkoły ludowej uczęszczał najpierw w Żelaznej, a następnie w Tworogu. W 1906 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Opolu. Egzamin dojrzałości zdał w 1916 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1920 we Wrocławiu z rąk kard. A. Bertrama.

Po święceniach pracował krótko w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Hajdukach Wielkich (od 1 sierpnia 1920), Narodzenia NMP w Pszowie (od 1922 roku) i św. Jadwigi w Królewskiej Hucie (od 1923 roku). W 1925 roku zgłosił się do pracy wśród emigrantów polskich we Francji. Napisał wtedy do Administratora Apostolskiego Polskiego Śląska ks. A. Hlonda: Pracuję od czterech lat między górnikami i hutnikami i sądzę dlatego, że podołam zadaniu duszpasterza wychodźców – robotników. Pragnąłbym przez pobyt za granicą nabyć doświadczenia, którego mógłbym użyć przy późniejszej pracy w kraju.

Po dwóch latach w 1927 roku ks. Knosała powrócił do Polski i diecezji katowickiej. Po powrocie, na przełomie 1927 i 1928 roku, ks. Knosała administrował przez kilka miesięcy nową parafią Wniebowzięcia NMP w Czuchowie. Od lipca 1928 roku pracował znów jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie. Ponadto włączył się aktywnie w dzieło budowy nowego kościoła pw. św. Antoniego w Królewskiej Hucie, przy którym miał zostać pierwszym samodzielnym duszpasterzem. Ks. Knosała był także asystentem kościelnym Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Męskiej na okręg królewsko-hucki. Mimo postępującej choroby pracował w duszpasterstwie niemal do ostatnich chwil życia. Zmarł 30 listopada 1932 w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Knosały; Schematyzm (1924-1934); Nekrolog, WD 1932, nr 12, s. 419; H. Olszar, Polska opieka religijna we Francji w okresie międzywojennym i udział w niej księży diecezji katowickiej, WA 1993, nr 3, s. 139-143.