Kapliczka pw. św. Floriana i św. Barbary w Niewiadomiu

Z e-ncyklopedia
Niewiadom barbara1.jpg

W 1770 roku kapliczka świętego Floriana znajdowała się na południu rzeki Nacyna w Niewiadomiu, na dawnych ziemiach folwarku. Jest to jedyna kapliczka zaznaczona na mapie Massenbacha. Kapliczka świętego Floriana była opuszczona, aż do 1900 roku. Opiekę nad kapliczką sprawowali strażacy. Zbudowana była z piaskowca. Miała 180 cm wysokości i 90 cm szerokości. Ogrodzona była drewnianym płotem. Wewnątrz kapliczki znajdowała się wyrzeźbiona figura świętego Floriana o wysokości około 60 cm. Miejscowa ludność nazwała kapliczkę „Floriankiem”.

Po 56 latach przeniesiono kapliczkę kilka metrów na zachód i wtopiono ją w pobocze nowo budowanej niegdyś ulicy Dworcowej (dziś ulica Sportowa). W latach 1960-1978 kapliczka św. Floriana uległa dewastacji. Po dwóch latach odnowiono kapliczkę i umieszczono w jej wnętrzu figurkę świętej Barbary. Wysokość rzeźby wynosiła 50 cm. Wykonana została przez ludowego artystę Marka Wilusza, który przyjechał na Śląsk z Nowego Sącza. Od tej pory kapliczka nosi wezwanie św. Barbary „Barbórka”. Opiekę nad kaplicą sprawowała zamieszkała w Niewiadomiu młodzież.

10 czerwca 2000 za zgodą konserwatora zabytków przy Urzędzie Miasta w Rybniku ustawiono kapliczkę na rogu ulicy Sportowej i Morcinka (dawna posesja pani Anny Maćkowiak, gdzie sprawowano msze święte przed wzniesieniem kościoła pw. Bożego Ciała i św. Barbary). Jej przeniesienie w całości było niemożliwe. Dlatego też figurkę świętej Barbary odnowiono i postawiono na piaskowcu z rozebranej kapliczki świętego Floriana i świętej Barbary. Kratę metalową wykuł w swoim warsztacie i ofiarował Antoni Kurzyński. Kapliczkę poświęcił były proboszcz parafii Bożego Ciała i św. Barbary ks. Andrzej Gawełczyk. Od tego czasu, aż po dziś dzień, opiekę nad kapliczką przejęli działkowicze osiedla „Ogródków Barbara”.

Co roku przy kaplicy świętej Barbary przygotowywany jest trzeci ołtarz w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Nad pięknem i wystrojem kaplicy podczas uroczystości czuwają mieszkańcy okolicznych domów.

To wszystko co wiadomo na temat historii powstania i losów kapliczki świętej Barbary, niegdyś świętego Floriana. Jedyne dokumenty, które przetrwały to mapy z czasów lat 70. XX wieku.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM