Parafia Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu

Z e-ncyklopedia
Niewiadom milos1.jpg
Niewiadom milos2.jpg

W administracji kościelnej Niewiadom należał do parafii św. Jacka w Radoszowach. Jednak część mieszkańców miejscowości spełniała praktyki religijne w kościele parafialnym, a część zaś uczęszczała do kościoła w Niedobczycach. Jesienią 1976 roku do Niewiadomia przybył ks. Władysław Kolorz, który początkowo odprawiał nabożeństwa w przedsionku prywatnego domu Anny Maćkowiak; potem zaś na placu przy osiedlu Morcinka.

W 1978 roku salki katechetyczne urządzono w nowo postawionym dwurodzinnym domu, a jego piwnice przekształcając w tymczasową kaplicę. Jej poświęcenie nastąpiło 22 lutego 1979. W tym czasie trwały już starania o własną parafię, zakończone powodzeniem po kilku latach. W 1979 roku bp Herbert Bednorz powołał w Niewiadomiu stację duszpasterską, czyniąc jej rektorem ks. Władysława Kolorza. Natomiast wniosek o pozwolenie na budowę kościoła złożono w 1980 roku. Na jego pozytywne rozpatrzenie czekano trzy lata. 14 sierpnia 1982 otrzymano pozwolenie na zorganizowanie cmentarza oraz budowę tamże kaplicy, a 3 października tegoż roku erygowano w Niewiadomiu parafię. W 1983 roku zaś wspólnota otrzymała wreszcie zgodę na budowę samego kościoła. Kamień węgielny już wcześniej - 10 października 1982 - w Rzymie został poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Prace budowlane natomiast rozpoczęto w kwietniu 1983 roku. Większość z nich wykonali sami parafianie. Projekt architektoniczny kościoła opracował inż. Marian Skałkowski; konstrukcyjny zaś inż. Robert Szota. Autorami wystroju wnętrza zostali Zygmunt Brachmański i Marian Skałkowski. Kościół zdobią oryginalne rzeźby i płaskorzeźby. Centralny punkt stanowią wykonane z brązu i marmuru ołtarz oraz tabernakulum z płaskorzeźbą ręki Chrystusa. Nad nimi góruje płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego spotykającego się z Apostołami. Rzut ołtarza przedstawia ręce Chrystusa łamiącego hostię. Ambonę ozdabia płaskorzeźba symbolizująca gorejący krzew.

W 1985 roku na placu budowy ustawiono dzwonnicę, na której następnie zawisły 3 dzwony: Zygmunt , Barbara , Dobry Pasterz. Kościół natomiast 12 kwietnia 1987 konsekrował abp Damian Zimoń. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. Innocentego i św. Placyda. Obecnie parafia liczy 2.850 wiernych. Wydawana jest tutaj gazetka Dla Boga otwarte drzwi.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii pw. Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu, WD 1982, nr 9, s. 36-317; W. Kolorz, Historia kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu, WD 1987, nr 8, s. 349-352; Katalog Archidiecezji Katowickiej, cz. II, Katowice 2005, s. 462; M. Sarapkiewicz, Cud Opatrzności Bożej stanu wojennego, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 23 (291), s. 15.