Kalwaria w Pasierbcu

Z e-ncyklopedia
PasierbiecDK1.jpg

Kalwaria w Pasierbcu powstawała przez 16 lat. Znajduje się na wzniesieniu przypominającym Golgotę wokół Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Rozpościera się na przestrzeni 500 metrów. Autorem dużych, ponad dwumetrowych figur jest prof. Wincenty Kućma. Droga Krzyżowa do powszechnego kultu została oddana w 2010 roku. Podczas tworzenia Kalwarii przy IV stacji 30 czerwca 2001 wmurowano symboliczną urnę z prochami Polaków poległych na Syberii. Została ona przywieziona i poświęcona przez bpa Jerzego Mazura z Irkucka. W Drogę Krzyżową zostały także wkomponowane postacie św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Romana Sittko - zamordowanego przez hitlerowców rektora seminarium w Tarnowie, ks. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. ks. Michała Tomaszka - męczenników z Peru, Stanisławy Leszczyńskiej i Stanisławy Łąckiej - położnych z obozu w Auschwitz. Została dodana także dodatkowa, XV stacja - Zmartwychwstanie.

Niedaleko budującej się Kalwarii w 1997 roku - podczas powodzi - powstało osuwisko. W tym miejscu z miejscowego piaskowca i strzegomskiego granitu - według projektu prof. Wincentego Kućmy - zbudowano grotę ocalenia. Nawiązuje ona do postaci Jana Matrasa i wydarzeń spod Rastatt. W jej środku znajduje się brązowa figura Madonny podtrzymującej rannego żołnierza. 9 sierpnia 2001 jej poświęcenia dokonali abp Wiktor Skworc oraz kard. Joachim Meisner. Ten drugi przywiózł urnę z ziemią spod Rastatt. Częścią pasierbieckiej Kalwarii są także Dróżki Maryjne, przy których na zewnątrz kościoła odprawiana jest Sobotnia Nowenna. Nawiązują one do Siedmiu Radości Matki Bożej. Inicjatorem Dróżek Maryi w 1978 roku był ks. Michał Korzeń. W 1994 roku w przykościelnym ogrodzie wybudowano solidne, drewniane kapliczki.

Bibliografia

www.pasierbiec.com; www.gorydlaciebie.pl