Kaleja Antoni

Z e-ncyklopedia

Kaleja Antoni (1905-1986), proboszcz w Wysokiej i Oleśnie

Urodził się 21 grudnia 1905 w miejscowości Świercze. Jego rodzicami byli Bogumił i Paulina z d. Pelkant. Ukończył szkołę podstawową i gimnazjum w Oleśnie. Po zdanym egzaminie maturalnym 28 lutego 1928, rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 stycznia 1933. Był wikariuszem w Oleśnie od 1 lutego 1933 do 4 lutego 1938. W maju 1939 roku zdał egzaminy proboszczowskie. 4 lutego 1938 został mianowany administratorem parafii Wysoka. Jej proboszczem został 31 stycznia 1940 z nominacji kard. Adolfa Bertrama. Z inicjatywy proboszcza z Wysokiej został wybudowany kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kolonii Łomnickiej. 15 listopada 1967 bp Franciszek Jop mianował go radcą duchownym. 9 września 1968 został nominowany na dekanalnego referenta liturgicznego. Od 11 stycznia 1969 do 29 sierpnia 1983 był proboszczem parafii w Oleśnie. Zmarł 4 maja 1986. Został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. św. Anny w Oleśnie.

Bibliografia

W. Klinger, Z dziejów parafii Olesno, Opole 2006, s. 135-137; Schematismus 1934, s. 92; Schematismus 1939, s. 104; Schematismus 1941, s. 80.