Joszko Jan

Z e-ncyklopedia

Joszko Jan (1949-), proboszcz w Jastrzębiu Zdroju

Joszko Jan.jpg

Urodził się 26 maja 1949 w Bytomiu. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, 27 marca 1975 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pierwszą parafią był Strumień (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie pracował jako wikary w latach 1975 - 1978. Następną placówką była parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (1978 - 1982). Dekretem bpa H. Bednorza został przeniesiony do sąsiedniej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju z misją budowy nowego kościoła w dzielnicy Jastrzębie Zdrój Osiedle VI im. Bolesława Chrobrego. 23 listopada 1982 bp Herbert Bednorz poświęcił tymczasową kaplicę na terenie budowy nowego kościoła, a 14 września 1983 erygował nową parafię Podwyższenia Krzyża Świętego. 12 października 1983 został mianowany proboszczem w nowo utworzonej parafii. Po zakończeniu budowy, 30 kwietnia 1986 bp Damian Zimoń poświęcił nowo wybudowany kościół. W latach 1992 - 2015 był proboszczem w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Połomi. Po przejściu na emeryturę w 2015 roku przeniósł się do parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, gdzie pomaga w pracy duszpasterskiej w parafii Połomia i Chwałowice.

Bibliogarfia

Opracowanie własne, JM