Jasiński Walery Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jasiński Walery (1904-1981)

Jasinski Walerian.jpg

Urodził się 21 lutego 1904 w Koszalinie w rodzinie podkomorzego miejskiego Jakuba i Wiktorii z d. Błażejewicz. W 1908 roku rodzice przeprowadzili się do Mysłowic. Tam uczęszczał w latach 1911-1915 do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1915-1922 do gimnazjum klasycznego. W latach 1922-1923 był uczniem gimnazjum w Katowicach. W 1923 roku zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1923-1925 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie został skierowany na studia na Uniwersytecie Gregoriański w Rzymie, gdzie kontynuował naukę w latach 1925-1928, zdobywając tytuł doktora z zakresu teologii dogmatycznej. 14 października 1928 przyjął święcenia kapłańskie.

Po powrocie z Rzymu został mianowany 19 sierpnia 1929 wikariuszem parafii św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. Został także mianowany katechetą w Szkole Handlowej w Katowicach. W 1930 roku otrzymał dekret katechety w Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Nowej Wsi. 31 marca 1932 mianowano go kapelanem Śląskiego Harcerstwa w Nowej Wsi i Nowym Bytomiu. 16 września 1933 został mianowany ojcem duchownym Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Założył wśród kleryków Straż Honorową NSPJ i Sodalicję Mariańską. 25 września 1935 powołany został na katechetę w Prywatnym Katolickim Gimnazjum Męskim im. św. Jacka w Katowicach. Był także wizytatorem nauki religii rzymskokatolickiej we wszystkich szkołach zawodowych oraz w seminariach nauczycielskich.

29 lutego 1936 został mianowany asystentem kościelnym. W 1939 roku wyjechał za zgodą Kurii do USA, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. Związany był przez 42 lata z Zakładami Naukowymi w Orchard Lake. Tam w High School, College i Polskim Seminarium Duchownym pw. św. Cyryla i Metodego, był wykładowcą teologii ascetycznej i mistycznej, dogmatyki i apologetyki, katechetyki, homiletyki i biblistyki. Od 1958 roku przez 19 lat był redaktorem miesięcznika Sodalis. Jest autorem licznych artykułów i książek, imponująca jest licząca 702 pozycje bibliografia jego prac w języku polskim i angielskim. Od 1944 roku był jednym z założycieli, a później prezesem Polsko – Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Fundacji Kościuszkowskiej i Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Był członkiem American Philosophical Association i Catholic Theological Society of America. Uczestniczył w zjazdach duszpasterskich duchowieństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, od pierwszych lat kapłaństwa należał do Unii Apostolskiej Kleru.

Udzielał się duszpastersko w parafiach Bożego Ciała, Przemienienia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego w Detroit, a także w parafii Świętej Trójcy w Windsor w Kanadzie. Pełnił funkcję kapelana Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Veritas” w Detroit i Windsor. Prowadził audycje radiowe dla Polonii, organizował dla nich pielgrzymki do Rzymu i Polski. 5 lipca 1958 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. 28 lutego 1963 został prałatem domowym Jego Świątobliwości. Zmarł 19 listopada 1981 Orchard Lake. Jego pogrzeb odbył się 22 listopada 1981 w Orchard Lake, pochowany został na cmentarzu Grobu Świętego w Southfield.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Walerego Jasińskiego; Schematyzm (1929-1986); J. Kiedos, Nekrolog, WD 1983, nr 1, s. 15-17; A. Brożek, Jasiński Walery (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 148-149; S. Cichy, Ks. prałat dr Walery Jasiński (1904-1981). Szkic biograficzny i bibliografia za lata 1933-1939, SSHT 27/28 (1994-1995), s. 229-233; Gawlina, Wspomnienia, s. 271; Jubilat przewielebny x. Prałat, prof. Dr Walery Jasiński 1928-1978, Mysłowice-Orchard Lake 1978; Kiedos, Ci którzy pracowali, s. 147-182; Marek, Model życia, s. 137; Myszor, Historia diecezji, s. 84 i nn; Olszar, Duchowieństwo, s. 287, 296, 586; N. Osmańczyk, Ks. Walerian Jasiński jako duszpasterz i działacz społeczno-narodowy, Katowice 1985, mps w Bibliotece WTL, Katowice; Samodzielnie myśleć i wybierać (I), s. 33 i nn; W. Wróblewska, Wspomnienie o Walerym Jasińskim, GN 2003, nr 31, (dodatek katowicki), s. 26.