Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z e-ncyklopedia
StrazHonorowa.jpg
Sztandar bractwa NSPJ - Straży Honorowej w Chełmie Śląskim

wyrosła z duchowości objawień św. Małgorzaty Marii Alacogue, członkini zakonu sióstr wizytek. W liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lyonu we Francji - 13 marca 1863 powstała Straż Honorowa. W 1864 roku papież Pius IX zatwierdził je jako bractwo, a czternaście lat później zostało podniesione do rangi arcybractwa. Jego inicjatorką była wizytka Anna Maria Konstancja Bernaud, w zakonie - s. Maria od Najświętszego Serca. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, a w środku widniało Serce Pana Jezusa.

Idea Straży Honorowej polega na ciągłej Straży u stóp krzyża. O każdej z 24 godzin dnia członkowie – w wybranej przez siebie godzinie – adorują krzyż.

Do Polski Straż Honorowa została zaprowadzona jako bractwo w 1869 roku przy klasztorze sióstr wizytek. Pierwsza Straż Honorowa na Górnym Śląsku powstała przy parafii w Rudzie (1904). W 1919 roku wspólnota została podniesiona do rangi Arcybractwa i objęła zasięgiem cały kraj; w okresie międzywojennym istniało w 800 parafiach. Obecnie Arcybractwo działa w ok. 300 parafiach w całej Polsce.

W źródłach archiwalnych występuje często pod nazwą Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Bibliografia

J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991, s. 155; A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000, s. 120-122; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 11-14.