Irek Henryk Leszek

Z e-ncyklopedia

Irek Henryk Leszek SDS (1929-2002)

Urodził się 16 lipca 1929 w Koszęcinie (obecnie diecezja gliwicka). Profesję wieczystą złożył 15 sierpnia 1957, a święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1959 w Trzebnicy przez posługę bpa Bolesława Kominka. W latach 1964-1965 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. Od lat sześćdziesiątych XX wieku był związany z Ruchem Światło-Życie. W 1980 roku, gdy ks. F. Blachnicki ogłosił Plan Wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem" zaangażował się w jego realizację. Na prośbę ks. Blachnickiego został moderatorem Centralnej Diakonii Ewangelizacji. Był pierwszym oficjalnie mianowanym moderatorem diakonii centralnej w Ruchu. Stworzył Centralną Diakonię Ewangelizacji - wspólnotę razem mieszkającą i posługującą w dziele ewangelizacji. Początkowo jej siedzibą był Poznań, a od 1982 roku Nieboczowy. Od 1991 roku był prezesem Fundacji "Betlehem - Dom Chleba" z siedzibą w Nieboczowach k. Raciborza. Zmarł 30 września 2002. Spoczął na cmentarzu przy kościele pw. Trójcy Świętej w Koszęcinie.

Bibliografia

Za: [1] (dostęp: 24.08.2016).