Gacka Jan

Z e-ncyklopedia

Gacka Jan (1930-2019), proboszcz w Chropaczowie

Urodził się 14 sierpnia 1930 w Rydułtowach. Studia teologiczne odbył w Krakowie w latach 1950-1955. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ordynariusza częstochowskiego bpa Zdzisława Golińskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maciejkowicach, Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim i św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu. W latach 1967-1969 prowadził renowację zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Orzeszu i duszpasterzował tam jako rektor.

W 1969 roku został proboszczem parafii MB Różańcowej w Chropaczowie. Pełnił urząd dziekana świętochłowickiego przez trzy kadencje (1978-1996). W czasie swego proboszczowania w chropaczowskiej parafii odbudował po pożarze kościół zastępczy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz przywrócił w 1986 roku do użytku wiernych zniszczony szkodami górniczymi, zamknięty od 1964 roku kościół parafialny. W 1995 roku abp Damian Zimoń nadał mu tytuł kanonika honorowego. W czerwcu 2000 roku otrzymał jedną z dwóch pierwszych świętochłowickich Nagród Sokoli Laur im. Augustyna Świdra. Na emeryturę przeszedł w 1999 roku i zamieszkał w Chropaczowie. Zmarł 15 maja 2019, wieczorem. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 maja w kościele pw. MB Różańcowej w Chropaczowie. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

N. Osmańczyk, M. Krakowski, Dzieje parafii Chropaczów 1913-2000, Chropaczów 2003, s. 184-187.