Górzyński Sylwester

Z e-ncyklopedia

Górzyński Sylwester OMI (1911-1995), kuratus parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu

Urodził się 26 listopada 1911. W latach 1926-1927 uczył się w junioracie oblackim w Krobi, a następnie, do 1932 roku, w Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu. 14 sierpnia 1932 wstąpił do nowicjatu oblatów w Markowicach, by w latach 1933-1935 odbyć studia filozoficzne w Krobi, a w latach 1935-1939 studia teologiczne w Obrze. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1936, a 12 czerwca 1938 przyjął święcenia kapłańskie w Obrze. Po święceniach pełnił funkcję profesora i wychowawcy w junioracie w Lublińcu. W latach wojny i okupacji (1940-1945) przebywał na Świętym Krzyżu. 27 kwietnia 1945 otrzymał nominację na kuratusa (proboszcza) parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Funkcję tę pełnił do 18 sierpnia 1946. W kronice klasztornej czytamy, że pracując w Lublińcu wykazał się wyjątkową pracowitością i umiejętnością zorganizowania pracy. Katechizował w lublinieckich szkołach (podstawowej i zawodowej). Szybko spolszczył parafię, zwłaszcza w jej wymiarze sakramentalnym dotyczącym dzieci, które w latach okupacji były przygotowywane do sakramentów po niemiecku. Za jego czasów zostały założone: Krucjata dzieci, Sodalicja Mariańska pań i panów, Róże Różańcowe i oraz parafialny chór mieszany. Następnie, do 1950 roku, był proboszczem w Łebie, a w latach 1952-1958 proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Toporzyku (diec. koszalińska). Wreszcie przez krótki okres był ekonomem klasztoru w Iławie. W 1958 roku opuścił zgromadzenie i został inkardynowany do diecezji kieleckiej. Tam był m.in. proboszczem parafii św. Jacka Odrowąża w Leszczynach od 2 stycznia 1974 do 24 czerwca 1988. Zmarł 17 kwietnia 1995. Został pochowany na cmentarzu w Leszczynach.

Bibliografia

B. Cytrycki, Działalność duszpasterska Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu 1941-2001, Poznań 2012, s. 87 [mps pracy magisterskiej]; Kronika Małego Seminarium Duchownego oo. Oblatów w Lublińcu 1922-1963, s. 76 i in. (AP parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu).