Oblaci

Z e-ncyklopedia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (Oblaci)

Lubliniec Mazenod1.jpg

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstało w 1816 roku; założone przez Eugeniusza de Mazenod, ma na celu przepowiadanie Ewangelii najbardziej opuszczonym i potrzebującym. Hasłem Zgromadzenia jest: Evangelizare pauperibus misit me Posłał mnie, bym głosił Dobrą Nowinę ubogim. Kapłani i bracia w zgromadzeniu są w sposób szczególny ofiarowani – oblat w języku łacińskim znaczy ofiarowany (oblatus) – Misjonarze ofiarowani (oblaci) Maryi Niepokalanej.

Eugeniusz de Mazenod młody kapłan pochodzący z Aix (Prowansja) , dostrzegł potrzeby Kościoła francuskiego, który po rewolucji francuskiej przeżywał wielki kryzys religijny i moralny. Swoją kapłańską troskę skierował do najbardziej potrzebujących – więźniów, młodzieży, służących, a także ludności wiejskiej. Dołączyło do niego kilku innych gorliwych kapłanów, gotowych wraz z nim głosić Ewangelię po prowansalsku, a więc w języku miejscowego prostego ludu.

Pierwsi misjonarze wędrowali z wioski do wioski nauczając prosty lud i długie godziny spędzając w konfesjonale. W okresach wolnych od posługi misjonarze prowadzili we wspólnocie intensywne życie modlitwy i braterstwa. Sami nazwali się Misjonarzami Prowansji. 17 lutego 1826 papież Leon XII na prośbę założyciela zatwierdził nowe zgromadzenie pod nazwą Oblatów Maryi Niepokalanej.

Z biegiem czasu oblaci skierowali swe kroki do innych krajów. Pierwsi oblaci jako misjonarze dotarli najpierw do Szwajcarii, Anglii i Irlandii, a następni do Kanady, Stanów Zjednoczonych, na Cejlon (Sri Lanka) i do Południowej Afryki.

Szczyt rozwoju zgromadzenia oblaci osiągnęli w 1966 roku, dochodząc do liczby 7630 członków. W chwili obecnej na całym świecie jest prawie 4440 oblatów – młodszych i starszych, oblatów w pierwszej formacji, kapłanów i braci zakonnych; w tym 1 kardynał, 5 arcybiskupów, 37 biskupów, 2 prefektów apostolskich. Obecnie oblaci są pracują w 67 krajach świata, a oblaci polskiego pochodzenia pracują m.in. na misjach w Kamerunie, na Madagaskarze, w Argentynie, Paragwaju, Urugwaju, Brazylii, Hong-Kongu, Pakistanie, Australii, Kanadzie, USA, Ukrainie, Białorusi, Turkmenistanie, krajach skandynawskich i Beneluksu. Najwięcej oblatów jest w Europie (1450), a następnie, licząc według kolejności w: Kanadzie (750), Afryce z Madagaskarem (700), Stanach Zjednoczonych (480). Azji z Oceanią (650) i Ameryce Łacińskiej (370). Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej posiada jednego świętego – św. Eugeniusz de Mazenod i dwóch błogosławionych: o. Józef Gérard i o. Józef Cebula.

Bibliografia

Za: [1], por. Ch. Kurek, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji katowickiej w latach 1925-1973, NPrz. 44 (1975), s. 200-201