Dudek Jerzy

Z e-ncyklopedia

Dudek Jerzy (1950-2024), proboszcz w Czyżowicach

Dudek Jerzy.jpg

Urodził się 12 sierpnia 1950 w Rybniku, jako jedyne dziecko w rodzinie Erwina i Gertrudy z d. Harazim. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym Golejowie, a Liceum Ogólnokształcące w Żorach, zdając maturę w 1969 roku. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne ukończył w Krakowie – zakończone tytułem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 7 kwietnia 1977 z rąk bpa Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Franciszka w Wapienicy (1977-1979), NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1979-1982), MB Częstochowskiej w Wilchwach (maj-grudzień 1982), św. Jana Nepomucena w Przyszowicach (1982-1985), NSPJ w Krzyżkowicach (1985-1987), Bożego Narodzenia w Halembie (1987-1990), MB Szkaplerznej w Imielinie (1990-1991), Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śl. (wrzesień-grudzień 1991) oraz św. Jadwigi w Rybniku (1991-1995). W 1995 roku otrzymał dekret do parafii w Czyżowicach - najpierw jako administrator, a od 1996 roku - proboszcz. Wybudował kościół w Czyżowicach. W czasie jego duszpasterzowania został powiększony cmentarz parafialny. Został również podniesiony o jedną kondygnację budynek probostwa, aby przygotować mieszkanie dla księdza wikarego, który w 2006 roku został przydzielony do parafii w Czyżowicach. Na probostwie zamieszkał również poprzedni proboszcz, ks. Hilary Bywalec. W uznaniu zasług dla gminy Gorzyce oraz dla społeczności Czyżowic został uhonorowany statuetką "Gorzycka Perła 2014". 13 sierpnia 2016 przeszedł na kapłańską emeryturę i zamieszkał w Rybniku na terenie parafii św. Antoniego z Padwy. Zmarł 20 czerwca 2024. Msza św. eksportacyjna 24 czerwca 2024 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Rybniku, a Msza św. pogrzebowa 25 czerwca 2024 w kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach. Pochówek na cmentarzu parafialnym w Czyżowicach.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. J. Dudka; [1] (dostęp: 12.07.2016); [2] (dostęp: 20.06.2024)