Dombek Józef

Z e-ncyklopedia

Dombek Józef (1962-), proboszcz w Kleszczowie

Urodził się 30 stycznia 1962 w Rudzie Śląskiej. Ochrzczony został w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich. W 1983 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. prof. Romualda Raka obronił w 1989 roku. Tytuł dysertacji brzmiał: Akcja pomocy charytatywnej dla Polski w latach 1980 - 1984 w świetle wypowiedzi wiernych wybranych parafii dekanatu piekarskiego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia 13 maja 1989 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1989 - 1993). W 1993 roku został skierowany do parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, gdzie pracował również jako kapelan tyskiego hospicjum im. św. Kaliksta I - Papieża. W tym czasie został mianowany budowniczym nowego kościoła pw. św. Benedykta opata. Parafię erygowano w 1999 roku. Ks. Dombek był jej administratorem (1999 - 2006), a następnie proboszczem (2006 - 2008). 27 lipca 2008 został przeniesiony do parafii w Kleszczowie, gdzie pozostaje na urzędzie proboszcza.

Bibliografia

www.kleszczow-parafia.pl