Dewor Antoni

Z e-ncyklopedia

Dewor Antoni (1962-), proboszcz w Cieszynie-Bobrku

Urodził się 28 grudnia 1962 w Brzezinach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Jego młodszy brat Grzegorz także obrał drogę kapłaństwa (zmarł w 2019 roku). Ks. Antoni był wikarym w parafiach: Bożego Narodzenia w Halembie i św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach. W 1992 roku, po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce, przeszedł do diecezji bielsko-żywieckiej. Od 1995 roku był wikarym w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej na Osiedlu Karpackim. W 2005 roku objął urząd proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach, gdzie duszpasterzował przez dziewięć lat. Stamtąd został posłany na urząd proboszcza do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie (23.08.2014 - 17.01.2016). W parafii podjął działania inwestycyjne, konserwatorskie kościoła, renowację krzyża papieskiego na Kaplicówce i kaplicy św. Jana Sarkandra, remont salek katechetycznych, plebani i wikarówki. Od 2016 roku jest proboszczem parafii Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie-Bobrku.

Bibliografia

parafia.bobrowniki.tgory.pl/?page_id=36, dostęp: 17.04.2020; [1] (dostęp: 17.04.2020)