Chromy Roman

Z e-ncyklopedia

Chromy Roman (1971-), dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pszczynie

Chromy Roman2.jpg

Urodził się 7 lutego 1971 w Wodzisławiu Śląskim. Prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii w zakresie teologii fundamentalnej. Po zdaniu matury w 1990 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W latach 1992–1994 był stypendystą Instytutu Katolickiego (teologia) oraz Instytutu Kultury i Języka Francuskiego w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1997 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk abp. Damiana Zimonia. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii z zakresu teologii fundamentalnej, zaś w 2001 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie teologii praktycznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jesienią 2007 roku Śląski Kurator Oświaty nadał mu stopień nauczyciela dyplomowanego. Po święceniach kapłańskich posługiwał kolejno w następujących parafiach: św. Szczepana w Bogucicach (1997–2001), Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym (2001–2006) oraz św. Marii Magdaleny w Tychach (2006–2009), pełniąc jednocześnie zadania katechety. W latach 1998–2010 w okresie wakacyjnym posługiwał w diecezji nicejskiej (Francja) w następujących parafiach: Cannes, Valbonne, Biot, Sophia-Antipolis i Nicea. Pośredniczył w kontaktach biskupów J. Bonfils’a z Nicei i J.-L. Balsa z Viviers a kolejnymi arcybiskupami katowickimi celem oddelegowania do diecezji francuskich śląskich kapłanów jako fidei donum. W 2009 roku podjął zadania dziennikarza i dyrektora katowickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W ramach prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej był członkiem zespołu presynodalnego, przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa i członkiem Komisji Głównej tego Synodu. Jako przedstawiciel strony kościelnej koordynuje organizację Metropolitalnego Święta Rodziny. Współtworzył wydarzenia ewangelizacyjne w archidiecezji katowickiej: Betlejem w Spodku (rodzinny koncert kolęd), Mariacka Bless Night (uliczna ewangelizacja) i Bądź jak Jezus (ekumeniczny koncert rodzinny). Jest inicjatorem i organizatorem kolejowej pielgrzymki chorych i ich rodzin do Lourdes (2015, 2017, 2019 - specjalnym pociągiem, 2022 - samolotem). Pełni również funkcję asystenta Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej, duszpasterza środowisk samorządu terytorialnego, a na poziomie ogólnopolskim - konsultora Komisji Duszpasterstwa KEP i redaktora programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Jest również opiekunem duchowym katolickiego stowarzyszenia seniorów VMI (Vie Montante Internationale). 8 czerwca 2022 otrzymał dekret abp. Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Pszczynie.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Romana Chromego; [1] (dostęp: 8.06.2022)