Cedzich Jerzy

Z e-ncyklopedia

Cedzich Jerzy (1933-2005), proboszcz w Strzebiniu

Urodził się 16 marca 1933 w Kozłowej Górze w rodzinie Jerzego i Elżbiety z d. Wieczorek. W Dwudziestoleciu jego ojciec był nauczycielem, a także dyrygentem w Towarzystwie „Halka” w Kozłowej Górze, a po wojnie był dyrektorem szkoły w Nakle Śląskim oraz działaczem społecznym. Po maturze w 1950 roku był przez rok nauczycielem w Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1954 roku) i w ramach studium domesticum w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Katowicach. Był wikariuszem w parafiach: św. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach (1956-1957), NSPJ w Wyrach (1957-1962), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1962-1964), MB Różańcowej w Chropaczowie, św. Józefa w Józefce, NSPJ w Bieruniu Nowym (1969-1972) i Wniebowzięcia NMP w Rojcy (1972-1974). Był administratorem (1974-1975) i proboszczem (1975-2001) parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu. W latach 1994-1999 był dziekanem dekanatu woźnickiego. Opiekował się kaplicą pw. MB Różańcowej w Łazach. Pomagał emerytowanemu proboszczowi ks. Erwinowi Muszerowi. W parafii strzebińskiej wybudował kostnicę. W latach 80. zaangażował się w pracę charytatywną, zwłaszcza przez nawiązanie kontaktu z parafią Friesoythe koło Oldburga w Niemczech, w której pomagał podczas swoich urlopów. Niemieccy parafianie przesyłali potrzebne wówczas dary, które rozdzielał zespół charytatywny parafii w Strzebiniu. W 2001 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w pobliżu probostwa. Zmarł 22 kwietnia 2005 w Strzebiniu i tam został pochowany.

Bibliografia

Bibliografia: RDK 1970; KDK 1981, 1986, Schematyzm 1993, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, red. J. Kupny, Katowice 2004, s. 543; H. Jezierski, Oddany Bogu i ludziom, Gość Katowicki 2005, nr 20, s. VII; GN 2008, nr 45, s III, Kronika Nakła Śląskiego, [b.m.r.w.], s. 86.