Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Historia miejscowości

Patrz: Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym

BierunNSPJ zewnatrz.jpg

Historia parafii

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa jest pierwszą spośród dwóch placówek erygowanych w Bieruniu Nowym. Jej kościół stanowił niegdyś zbór ewangelicki zbudowany w latach 1909-1910. Wykupienia, adaptacji i poświęcenia opustoszałego budynku dokonano w 1922 roku (obiekt na kościół katolicki konsekrował 5 listopada ks. dziekan Mateusz Bielok). Starania wiernych o posiadanie własnej stacji duszpasterskiej zostały uwieńczone sukcesem i 1 sierpnia 1925 ks. August Hlond powołał do istnienia parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, przyłączając ją do dekanatu mysłowickiego.

Zanim powstała parafia, utworzono na jej terenie cmentarz, a w latach 1925-1939 rozbudowano kościół. Jego ponowna benedykcja odbyła się 29 listopada 1925. Powiększony kościół posiadał ołtarz główny, ale brak było ołtarzy bocznych. Wnętrze wzbogacono o rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, ustawiono też ambonę, konfesjonał i chrzcielnicę. Na wieży kościelnej umocowano sygnaturkę i zawieszono dwa dzwony.

W wyniku wojny kościół został uszkodzony i wymagał naprawy. Prace nad tym rozpoczął ks. Szczepan Muras. Usunięto uszkodzenia dachu, okien, schodów i odmalowano wnętrze. W 1948 roku dobudowano drugą zakrystię i powiększono chór, a w rok później poświęcono nową Drogę Krzyżową, którą namalował J. Nyga z Bierunia Starego. Jest ona kopią dzieła niemieckiego malarza Fuggla. 7 kwietnia 1958 bp Herbert Bednorz poświęcił figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa wykonaną przez krakowskiego artystę Józefa Rąpałę. Umieszczono ją w głównym ołtarzu. 4 boczne ołtarze poświęcone zostały Matce Bożej, św. Józefowi, św. Teresie od Dzieciątka Jezus i św. Antoniemu. W 1959 roku wybudowano dom parafialny z trzema salkami, a 17 maja 1964 przy kościele stanął krzyż misyjny.

Wraz z powstaniem w 1969 roku dekanatu bieruńskiego, parafia Serca Jezusa została do niego przyłączona.

W 1998 roku kościół parafialny poddano gruntownemu remontowi, a w 2005 roku oczyszczono elewację.

Grupy parafialne

W parafii prężnie działają: Ministranci, Eucharystyczny Ruch Młodych, Oaza Rodzin, Świecki Zakon Karmelitański, Trzeci Zakon Franciszkański, Ruch Światło-Życie, Dzieci Maryi, Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci i Chór Harmonia.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Gazetka parafialna

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Nowy Bieruń, RAA 1925, nr 28, s. 149-150; Dekret dot. zmiany granicy parafii, WD 1931, nr 4, s. 39; D. Bednarski, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 267-283; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2007, cz. 2, s. 10; Na naszej ziemi. Z życia nowobieruńskiej wspólnoty parafialnej, red. Z. Zając, Bieruń 1997; D. Bednarski, Sieć parafialna Kościoła katolickiego na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, [w:] Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 211-230. Strona parafii: www.bierun-nspj.katowice.opoka.org.pl.