Burkot Antoni

Z e-ncyklopedia

Burkot Antoni (1943-2018), proboszcz w Kamionce

Burkot Antoni.jpg

Urodził się w 1943 roku w Marklowicach w rodzinie Emila i Emilii. Po maturze, którą zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie w 1963 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 2 czerwca 1968 z rąk bpa Herberta Bednorza. W latach 1968-1971 był wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach. W 1971 roku przyjęto go na studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim - był pierwszym duchownym studiującym na tej uczelni. Został też wtedy kapelanem szpitala sióstr elżbietanek w Katowicach. Ze względu na stan zdrowia przerwał studia. Został skierowany do parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich (1971-1972). Później pracował w parafii Ducha Świętego w Chorzowie (1972-1975). Był wikarym w parafiach: św. Antoniego w Dąbrówce Małej (1975-1978; był też wtedy duszpasterzem akademickim), św. Pawła w Nowym Bytomiu (1978-1980), NSPJ w Bieruniu Nowym (1980-1983), św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (1983-1985), NMP Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (1985-1989) - gdzie pełnił również funkcję kapelana Zakładu Karnego, św. Antoniego w Rybniku (1989-1990). 1 lutego 1990 został ustanowiony administratorem, a w 1994 roku proboszczem parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Kamionce. Jako proboszcz kamionkowski rozbudował m.in. kościół parafialny. Był wicedziekanem dekanatu mikołowskiego oraz członkiem Komisji Synodalnej Synodu Katowickiego. Jest także autorem kilku artykułów w różnych czasopismach. Na urzędzie proboszcza w Kamionce pozostawał do 31 lipca 2005. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Domu św. Józefa w Katowicach. Zmarł 6 września 2018. Pogrzeb odbył się w parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Mikołowie-Kamionce.

Bibliografia

A. Josko, Kamionka. Monografia historyczna, Mikołów 2006, s. 398; [1] (dostęp: 6.09.2018).