Buchta Paweł

Z e-ncyklopedia

Buchta Paweł (1946-), proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach

Buchta Pawel.jpg

Urodził się 26 października 1946 w Chełmie Śląskim, w rodzinie Franciszka i Elżbiety z d. Strzezik. Jego młodszy brat Jan także obrał drogę kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. W 1980 roku uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Marii Magdaleny w Tychach (1971-1974) i św. Antoniego w Katowicach-Dąbrówce Małej (1974-1975). Następnie pełnił funkcję kierownika referatu finansowo-gospodarczego Kurii Diecezjalnej w Katowicach (1975-1979), notariusza w Sądzie Biskupim (1979-1980), rezydenta w Domu Prowincjalnym Sióstr Jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach (1979-1980). W latach 1980-1985 był wikarym w parafii Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, a w 1987 roku został proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Od 1981 roku jest sędzią Sądu Biskupiego w Katowicach. W latach 1985-1987 był kapelanem Szpitala Sióstr Elżbietanek w Katowicach, dziekanem Dekanatu Katowice Śródmieście (1989-1995), delegatem biskupa w procesach beatyfikacyjnych: Matki Laury Meozzi, ks. Emila Szramka, ks. Józefa Czempiela oraz s. Antoniny Kratochwil, ks. Franciszka Blachnickiego. W 1995 roku został mianowany kanonikiem honorowym. W 2012 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Chełmie Śląskim. Delegat biskupi do spraw dialogu z judaizmem. Delegat biskupi w procesie kanonizacyjnym s. Dulcissimy Hoffmann (2013).

Bibliografia

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, Chełm Śląski 2004, s. 442.