Buchta Jan

Z e-ncyklopedia

Buchta Jan (1949-), proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Knurowie

Urodził się 4 lutego 1949 w Chełmie Śląskim, w rodzinie Franciszka i Elżbiety z d. Strzezik. Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1973 w Katowicach, mgr prawa kanonicznego (1990). Jego starszy brat Paweł jest także kapłanem.

Placówki duszpasterskie: parafia św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1973-1976), parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (1976-1978), parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (1978-1981). W tym okresie zorganizował i wyposażył kaplicę w miejscowym Szpitalu Górniczym. Kolejne jego miejsca posługi to: parafia św. Józefa Robotnika w Józefowcu (1981-1985) i parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie (1985-1987).

W latach 1978-1992 pracował w sądzie biskupim w Katowicach jako notariusz, a w latach 1992-1993 - jako wiceoficjał. Od 1990 roku jest sędzią Sądu Metropolitalnego. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii MB Częstochowskiej w Knurowie. W 1993 roku rozpoczął prace nad wystrojem kościoła, który był w stanie surowym. Był dziekanem dekanatu knurowskiego (1993-?). W toczącym się procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. F. Blachnickiego pełni funkcję notariusza; członek Rady Kapłańskiej. W 2015 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Chełmie Śląskim.

Bibliografia

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, Chełm Śląski 2004, s. 442.