Borkowy Benedykt

Z e-ncyklopedia

Borkowy Benedykt (1950-), proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tychach

Borkowy Benedykt.jpg

Urodził się 21 marca 1950 w Bieruniu Nowym w rodzinie Eryka i Marii. Na studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie należał do wyróżniających się kleryków. Staż odbywał pracując na PKP. 27 marca 1975 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa H. Bednorza.

Pierwszym miejscem posługi duszpasterskiej była parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu. Po kilku miesiącach został przeniesiony do parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie (Ruda Śląska). Od września 1978 roku przebywał w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Po trzech latach kolejną placówką była Pstrążna koło Rybnika. W 1983 roku wrócił do Tychów-Paprocan, by w nowej parafii budować kościół. Tymczasowo został przydzielony do sąsiedniej paprocańskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na początku 1984 roku na miejscu przyszłego kościoła postawił krzyż. W ciągu kilku miesięcy zbudowana została kaplica, a w listopadzie tegoż roku erygowano nową parafię św. Maksymiliana Kolbego. Ks. Borkowy został powołany na pierwszego jej proboszcza. W swojej parafii zbudował on najpierw kompleks budynków składający się z części katechetycznej, administracyjno-mieszkalnej i kościelnej. W roku 1990 oddane zostały do użytku pomieszczenia probostwa, a w dalszym ciągu trwały prace przy wznoszeniu kościoła. 22 grudnia 1996 kościół konsekrował abp Damian Zimoń. Ks. Borkowy sprawował urząd proboszcza w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tychach aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 2016 roku.

Bibliografia

Na naszej ziemi. Z życia nowobieruńskiej wspólnoty parafialnej, red. Z. Zając, Bieruń 1997, s. 112.