Parafia Ducha Świętego w Czarnym Lesie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czarny Las 3.2.jpg
Czarny las91.jpg

Na obrzeżach parafii Bielszowice, Nowy Bytom i Wirek powstała kolonia Czarny Las - Pnioki, gdzie 1 października 1935 została ustanowiona lokalia, czyli samodzielna stacja duszpasterska. Biskup katowicki mianował pierwszym kuratusem z prawami proboszcza ks. Henryka Ligonia. Bardzo duża odległość od kościoła w Nowym Bytomiu była jedną z przyczyn wynajęcia pomieszczeń jednego z budynków i zaadaptowanie ich na kaplicę i salkę katechetyczną przy ulicy Tołstoja (wcześniej Janasa).

Kościół i parafia

W 1936 roku zakupiono grunt pod kościół od Rudzkiego Gwarectwa Węglowego i Spółki Akcyjnej Godula za około 9 tysięcy złotych. W październiku 1936 roku został poświęcony cmentarz parafialny, a 11 lipca następnego roku na odpuście w Nowym Bytomiu poświęcony został kamień węgielny pod nowy kościół. Kamień pochodził z nieistniejącego już dziś kościoła na Zgodzie. 5 września 1937 podczas specjalnego nabożeństwa wciągnięto na wieżę kościoła krzyż. Nowy kościół pw. Ducha Świętego był poświęcony przez bpa Juliusza Bieńka 16 października 1938. W 1939 roku zainstalowano na wieży kościelnej dzwony, które po trzech latach Niemcy skonfiskowali i przetopili na uzbrojenie.

Parafia w Czarnym Lesie została erygowana 28 maja 1957. W 1977 roku przydzielono parafii jeden ze szpitali miejskich. Od tego czasu duszpasterze codziennie zanosili Komunię Świętą do chorych. W tym samym roku zamontowano nowe dzwony. Noszą one imiona Maryja, Barbara i Florian. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę domu parafialnego. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych odnowiono elewację kościoła i plac przed kościołem. W 2001 roku na cmentarzu postawiono nowy krzyż i wykonano nowe alejki. W ostatnim czasie wykonano prace związane ze szkodami górniczymi i pomalowano kościół na nowo. Od 1988 roku w parafii szerzy się kult Bożego Miłosierdzia.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji lokalji Nowy Bytom-Czarny Las, WD 1935, nr 11, s. 377-378; J.S. Dworak, Historia parafii nowobytomskiej, Zeszyty 3-4, Opole-Ruda Śląska 1996; M. Rzepka, W przedszkolach robi się ciasno, Gość Niedzielny nr 41 (2007); W Pana dworkowym rudzkim kalejdoskopie historycznym, pod red. J. Horwata, Ruda Śląska 1994; L. Kopeć, Parafia Czarny Las, mps w Bibliotece WTL UŚ Katowice; J. Górecki, Początki parafii pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2006", Katowice 2005, s. 200-204. Foto: Strona internetowa parafii w Czarnym Lesie.