Prymas Wyszyński w protokołach komisji głównej episkopatu Polski (1953-1956)

dostepny jako pdf

Jacek Żurek, Osoba prymasa Stefana Wyszyńskiego w protokołach Komisji Głównej Episkopatu Polski (1953–1956), (w:) Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Societas Vistulana, Katowice–Kraków 2008, s. 7–14

W okresie internowania (1953-1955), a następnie zesłania (1955-1956) prymasa Stefana Wyszyńskiego funkcję przewodniczącego konferencji episkopatu Polski sprawował biskup łódzki Michał Klepacz. Od momentu aresztowania Wyszyński, choć nieobecny, zajmował uwagę biskupów, przede wszystkim wąskiego grona należącego do komisji głównej episkopatu w której podejmowano najważniejsze decyzje przedstawiane później na forum konferencji. Uczestniczył w nich czynnie sekretarz episkopatu biskup Zygmunt Choromański, będący głównym pośrednikiem w kontaktach z władzami państwowymi, a do jesieni 1955 roku głównym architektem kościelnej polityki w zakresie stosunków między państwem a kościołem. W artykule omówiono reakcje biskupów na aresztowanie Wyszyńskiego i późniejsze próby przystosowania się ich do nowego stanu rzeczy. Załączono aneks z korespondencją między Choromańskim a arcybiskupem Józefem Gawliną w Rzymie (1953). Omówione dokumenty pochodzą z zespołu Archiwum Prymasa Polski (Warszawa)

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com