Duszpasterze śląscy i ich czasy

Cena:60.00
dostępny
Do koszyka

Jerzy Myszor, Duszpasterze śląscy  i ich czasy. Studia z dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku, Katowice 2023, ss. 524, ilustracje, wyd. WueM

 

Spis treści:

·         O pożytku studiowania historii

·         Zmartwychwstańcy na Śląsku. Z dziejów odrodzenia religijnego na Górnym Śląsku w XIX wieku          

·         Ślązacy na uczelniach europejskich        

·         Problem kształcenia kandydatów do kapłaństwa w diecezji wrocławskiej w latach 1742–1811

·         Katolicka doktryna o państwie w nauczaniu biskupa Melchiora Diepenbrocka (1845–1853)

·         Prawno-społeczne aspekty zabójstw dzieci narodzonych i aborcji na Śląsku w latach 1742–1914               

·         Bractwa i stowarzyszenia kościelne w parafiach chorzowskich na przełomie XIX i XX wieku. Materiały     

·         Katolickie stowarzyszenia charytatywne kobiet na Śląsku w latach 1848–1940. (Na przykładzie Konferencji Pań św. Wincentego à Paulo)      

·         Ruch Rongego i jego skutki dla chrześcijańskiej Europy           

·         Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840–1914       

·         Wojna w nauczaniu kardynała Adolfa Bertrama         

·         Udział śląskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego w I wojnie światowej               

·         Emil Szramek – droga do Polski                

·         Akcja charytatywna w diecezji katowickiej w latach 1925–1939. Cele i zasady działania                  

·         Die polnisch-deutschen Beziehungen aus der Sicht der Kirche im sogenannten polnischen Schlesien in den Jahren 1918–1926    206

·         Kapituła Katedralna w Katowicach w latach 1926–1939           

·         Duchowieństwo górnośląskie wobec czynnego udziału w życiu politycznym kraju w okresie międzywojennym (1918–1939)   

·         Administracja kościelna polskiego Śląska Zaolziańskiego 1938–1940        

·         Die Beziehungen zwischen Kardinal Bertram und dem Kattowitzer Bischof Adamski während des Zweiten Weltkrieges 1939–1941   

·         Kontakty władz diecezji katowickiej ze Stolicą Apostolską i Polskim Rządem na Uchodźstwie: wrzesień 1939–luty 1941            

·         Wpływ Kościoła katolickiego na postawy społeczeństwa na Górnym Śląsku w okresie okupacji hitlerowskiej         

·         Duchowieństwo diecezji katowickiej w czasie wojny i okupacji   

·         Duchowni śląscy w Wehrmachcie 1940–1945             

·         Listy z obozów koncentracyjnych, aresztów śledczych i więzień jako źródło historyczne                 

·         Stanisław Adamski – biskup śląski           

·         Sylwetka polityczna biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1945–1952       

·         Józef Gawlina – Biskup (ad personam) polskich żołnierzy, wygnańców i emigrantów (1942–1964)           

·         Proces beatyfikacyjny ks. Emila Szramka       

·         Wychować „księdza patriotę”. Stosunek władz komunistycznych do formacji do kapłaństwa w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1952–1980               

·         Biografia kandydata na biskupa: Jerzy Stroba – kapłan diecezji katowickiej (1942–1958)              

·         Służba wojskowa alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959–1979             

·         Pomoc uwięzionym i internowanym w diecezji katowickiej w okresie stanu wojennego 1981–1983            

·         Kultura niezależna w Kościele – zagrożenie czy szansa? Na podstawie doświadczeń w diecezji katowickiej             

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com