Regulamin

Regulamim

§1 - WARUNKI OGÓLNE ZAKUPU

Księgarnia internetowa i antykwariat pod nazwą  "Historia.Kościoła"- stanowi własność Fundacji Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora z siedzibą w Katowicach, dalej FCBHK

 §2 - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień w sklepie FCBHK odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.silesia.edu.pl/sklep lub poprzez wysłanie treści zamówienia na adres e-mailowy: jemy23+fundacja@gmail.com zawierającego określenie zamawianych tytułów, ich ilość oraz dane zamawiającego umożliwiające dokonanie wysyłki.

 Składanie zamówień, a tym samym ich realizacja, wymaga zapoznania się z regulaminem i działaniem strony e-księgarni

 Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma e-mailem na podany w zamówieniu adres, potwierdzenie ze sklepu internetowego H.K (FCBHK), o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz numer rachunku bankowego i innych niezbędnych danych umożliwiających dokonanie płatności za zamówienie.

Zamówienia, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 7 dni od złożenia, będą automatycznie anulowane.

 Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 Zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez bank dokonania wpłaty przez Kupującego.

 Ceny oznaczone w sklepie internetowym jako „Cena:” są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w cenniku wysyłek zatytułowanym „Koszty dostawy”, dostępnym pod tym oznaczeniem z karty każdego oferowanego do sprzedaży produktu.

Cena podana przy każdym towarze, oznaczona jako „Cena:”, jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 Fundacja FCBHK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie. 

 Dostępność towarów uzależniona jest od stanu zapasów w magazynie przy pomocy terminu „dostępny”. Brak pozycji w magazynie wyklucza przyjęcie zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie Kupujący zostanie poinformowany o możliwości realizacji zamówienia w określonej przyszłości.

Do każdego zamówienia wystawiana jest dokument sprzedaży, przekazywany Klientowi za pośrednictwem elektronicznym.

Płatność za zamówiony towar Kupujący wnosi w formie przedpłaty przelewem na konto wskazane przez H.K (FCBHK) w potwierdzeniu przyjętego zamówienia.

§3 - ZWROTY I WYMIANA TOWARU

Zakupiony towar jest właściwie zabezpieczony i zapakowany. 

W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru - zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271), jedynie w przypadku, gdy towar był fizycznie uszkodzony. Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru pełnowartościowego. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący. H.K (FCBHK) zwraca Klientowi całą kwotę jaka została wpłacona tytułem tego zamówienia, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

Zwracany towar powinien być wysłany na adres: Katowice, ul. Wita Stwosza 17 ( z dopiskiem Fundacja)

Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.

FCBHK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

§4 - GWARANCJE I REKLAMACJE

Towar sprzedawany w sklepie internetowym H.K (FCBHK) jest objęty gwarancją producenta.

Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń, które powstały podczas transportu, jest opisanie uszkodzeń.

W przypadku ewentualnych reklamacji najkorzystniej jest kontaktować się bezpośrednio z działem zamówień H.K (FCBHK).

FCBHK podejmuje decyzje w sprawie reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od jej zgłoszenia i niezwłocznie powiadomienia o decyzji Kupującego.

W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie lub wymianie. FCBHK ponosi w takim przypadku koszty przesyłki.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją o oddaleniu reklamacji.

§5 - OCHRONA DANYCH

Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez H.K (FCBHK)  danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego. Dane te służą również wystawieniu faktury.

Firma H.K (FCBHK)  jest zobowiązana do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Dalsze szczegóły określa "Prywatność".

§6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy właściwy jest Sąd.

 RODO

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, a także nowej polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.

* Administratorem danych jest Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im prof. W. Myszora (dalej FCBHK)

* Organem nadzorczym powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez FCBHK (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających z poczty elektronicznej.

* Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, numer telefonu.

* Przetwarzanie zbieranych przez nas danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Fundację Centrum Badań nad Historią Kościoła serwisów oraz usług, w szczególności do zawierania umów sprzedaży w prowadzonym przez nas sklepie internetowym.

* Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn - cofnąć. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

* Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez FCBHK jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

* Mając powyższe na uwadze, logując się do sklepu internetowego wyrażasz dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania ze sklepu FCBHK.

Patrz: Regulamin zakupów dokonywanych w sklepie internetowym: Historia. Kościoła.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com