Wieczorek Seweryn

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wieczorek Seweryn TChr (1913-1960), proboszcz w Goleniowie

Urodził się 6 stycznia 1913 w Dąbrówce Wielkiej w rodzinie Karola i Franciszki Wieczorek. Szkolę średnią ukończył w Niższym Seminarium Salezjanów w Lądzie, a we Włocławku Gimnazjum Piusa X. 28 września 1934 wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach k. Nakła nad Kanałem Bydgoskim. Rok później, 28 września, złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie przez dwa lata studiował teologię w Arcybiskupim Seminarium w Gnieźnie i teologię w Poznaniu, które w 1939 roku jednak przerwała wojna. Studia kontynuował w Krakowie, gdzie 21 lipca 1940, z rąk bpa Stanisława Rosponda, przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszą placówką wikariuszowską ks. Wieczorka była jego rodzinna parafia w Dąbrówce Wielkiej (1940-1945). Następnie, w październiku 1950 roku, administrował parafią Krzycko Małe, Mórkowo i Wilkowo Leszczyńskie, gdzie odbudował życie religijne i parafialne. Potem został skierowany do pracy na Pomorzu Zachodnim. 1 września 1947 od administratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego, otrzymał nominację proboszczowską do nowo powstałej parafii Brojce (pow. gryficki). Tutaj zorganizował życie parafialne, wyremontował poprotestanckie kościoły, przystosowując je do kultu katolickiego, a także przyczynił się do zintegrowania osiadłej tam ludności. 1 marca 1957 został proboszczem parafii w Goleniowie. Natychmiast rozpoczął remont 9 kościołów filialnych należących do parafii. Szczególnie przyczynił się do odbudowy XIV-wiecznego kościoła św. Katarzyny. Jednak trudy ponad siły, stały się powodem postępującej choroby serca. 14 czerwca 1960 odprawił swą ostatnią Mszę św. w Goleniowie. Zmarł 22 czerwca tegoż roku w szpitalu szczecińskim. Uroczystości pogrzebowe trwały od 23 do 25 czerwca, gromadząc rzesze wiernych z bpem pomocniczym Gorzowa Wielkopolskiego Ignacym Jeżem. Uroczysty pogrzeb odbył się 27 czerwca w rodzinnej parafii ks. Wieczorka, z udziałem bpa Herberta Bednorza.

Bibliografia

B. Kołodziej, Wieczorek Seweryn SChr., [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 458-459; Wieczorek Seweryn (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 257-258.