Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej

Z e-ncyklopedia
DabrowkaWielka11.jpg

Pierwsze wzmianki o Wielkiej Dąbrówce pochodzą z 1277 roku. Paweł, biskup krakowski, tworząc nową parafię w Kamieniu odłączył Wielką Dąbrówkę od Bytomia, a przyłączył ją do parafii w Kamieniu. Wielka Dąbrówka liczyła wtedy 1025 mieszkańców. Była wsią rolniczą z dworem szlacheckim.

Wraz z rozwojem górnictwa w pobliskich Tarnowskich Górach rosło zapotrzebowanie na robotników do wyrębu lasów. Dąbrówka Wielka rozwijała się więc jako miejscowość i z biegiem czasu koniecznym stało się utworzenie samodzielnej parafii. Kościół w Dąbrówce otrzymał - z inicjatywy mieszkańców - wezwanie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Samodzielna parafia powstała 28 sierpnia 1893. Pierwszym duszpasterzem w Dąbrówce był ks. Rychel, ale pierwszym pełnoprawnym proboszczem - ks. Widera. W 1902 roku kościół został rozbudowany, a konsekrowany 11 czerwca 1904.

  • 1966, kwiecień, Jubileusz 50-lecia kapłaństwa o. Makarego Barki
  • 1967, luty, peregrynacja pustej ramy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
  • 1968, maj, remont kościoła (szkody górnicze)
  • 1968, luty, otwarcie nowej salki katechetycznej
  • 1970, remont kościoła, ołtarzy bocznych i prezbiterium, ambony wg projektu Wiktora Ostrzołka z Ligoty.
  • 1971, kwiecień, wizytacja kanoniczna bpa Józefa Kurpasa.
  • 1983, czerwiec, peregrynacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej
  • 30 czerwca 1983 - po 24 letniej pracy w parafii, na emeryturę przeszedł proboszcz ks. Józef Ryszka.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1929, nr 9, s. 82-83; Dekret włączający Dąbrówkę Wielką do dekanatu piekarskiego, WA 1996, nr 12, s. 640; H. Kuczob, Dąbrówka Wielka. Dawniej i dziś, Chorzów 2000; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 116-120; F. Ryszka, Dziesięcioletni plan pracy duszpasterskiej parafii Dąbrówka Wielka, mps w Bibliotece WTL UŚ Katowice; Biją dla każdego z nas, kościelne dzwony, GN 1997, nr 39, (dodatek katowicki), s. 16; M. Rrzepka, Wielkie centrum pomocy. Parafia Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej, GN 2006, nr 12, (dodatek katowicki), s. 14-15; D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) w przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 204.